Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

17 listopada przypadał Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Z tej okazji Szkolne Koło PCK pod opieką pani Anny Mioduszewskiej przygotowało poranny happening dla rodziców, pracowników szkoły i uczniów oraz apel. Uczniowie tego dnia promowali życie wolne od tytoniu. Rozdawali ulotki, zielone listki, naklejki, balony oraz jabłka, będące symbolem nie palenia papierosów w tym dniu. Ulotki informacyjne zwracały uwagę, że szczególnie niebezpieczne jest wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę w tym samym pomieszczeniu, czyli tzw. bierne palenie, gdyż boczny strumień dymu zawiera znacznie więcej nikotyny, tlenku węgla i innych niebezpiecznych związków niż strumień główny. Najbardziej narażone na bierne palenie są dzieci – codziennie około 4 mln polskich dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych.

Ponadto na korytarzu szkolnym zaprezentowano społeczności szkolnej gazetkę o szkodliwości palenia papierosów oraz promującą zdrowy styl życia bez uzależnień. Członkowie koła przedstawili inscenizację pt. ,,Historia o złym PAPIEROSIAKU”, scenkę o uzależnieniu od telefonu komórkowego i komputera oraz zaśpiewali piosenkę ,,Nie palę”. Ponadto zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny pod hasłem ,,Uzależnieniom powiedz – STOP!”.
Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do kształtowania odpowiedzialności za własne zdrowie, zaowocują unikaniem biernego palenia oraz odwiodą dzieci od palenia
w przyszłości.

                                                                                                                                                      Anna Mioduszewska