Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu objętego działalnością LGD „Brama na Podlasie” do udziału w Forum NGO,

które odbędzie się: 09 grudnia 2016 roku w godz. 9:00 – 16:00 w Restauracji ODESSA, ul. Przemysłowa 6, Wysokie Mazowieckie.


 

Forum NGO, będzie podstawą do wymiany wiedzy i doświadczeń nt. codziennej pracy NGO w kontekście  aspektów prawnych,  a także finansowania swoich działań.
Z uwagi na to, iż forum ma być także okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy lokalnymi Stowarzyszeniami, które mogą zaowocować późniejszą współpracą, zapraszamy chętne organizacje do przedstawienia krótkich (maksymalnie 5-minutowych) prezentacji swojej działalności.

Z racji ograniczeń czasowych możliwość taką będzie miało maksymalnie 10 Stowarzyszeń, dlatego konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiej woli wraz z przesłaniem formularza rekrutacyjnego (decyduje kolejność zgłoszeń).
Podczas konferencji przewidziany jest obiad i przerwa kawowa.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Dokumenty do pobrania: