Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza uczniów przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na figurkę „Aniołka”.
Na konkurs można złożyć prace wykonane w różnych technikach plastycznych z następujących materiałów; masa solna, glina, modelina, gips, szare mydło, drewno, papier, tkanina, metal, drut.
Prace powinny być przestrzenne, rzeźby lub płaskorzeźby. Format prac jest dowolny .
Każdy uczestnik powinien wypełnić metryczkę:
1. Imię i nazwisko,
2. Wiek,
3. Adres szkoły,
4. Telefon opiekuna/uczestnika,
5. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
Prace należy składać w terminie do 15 grudnia 2016 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie ul. XXX-lecia 2, 18-305 Szumowo
Autorzy najlepszych prac ocenionych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe .

O terminie wernisażu i wręczeniu nagród organizator poinformuje telefonicznie oraz na stronie GOK.