Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Informujemy o zmianie terminu warsztatów konsultacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem map dla potrzeb opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo. Konsultacje odbędą się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie dnia 23 września 2017 roku (sobota) o godzinie 9.00.