Informacje i wydarzenia z Ochotniczych Strażach Pożarnych gminy Szumowo

 

 

 

Według zaleceń Komisji Europejskiej, na terenie całej Polski wprowadzony jest dodatkowy powszechny numer alarmowy 112 (także z telefonów stacjonarnych) obok dotychczas działających numerów alarmowych służb ratunkowych:

997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe

Prosimy o korzystanie w dalszym ciągu w pierwszej kolejności z numerów alarmowych przypisanych do poszczególnych służb, a zgłoszenia na numer 112 należy dokonywać jedynie w sytuacjach gdy nie potrafimy stwierdzić jakiej pomocy nam potrzeba (kto jej ma udzielić).

Dzwoniąc na numery alarmowe (997, 998, 999, 112) należy podać informację:

  • gdzie miało miejsce zdarzenia - dokładny adres;
  • nazwę obiektu - jakie istnieje zagrożenie (pożar, wypadek, itp..);

 

Informacja dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

1. Informacja w sprawie rozporządzenia dotyczącego badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych. (informację przygotował adw. Krzysztof M. Miazga)

2. Druk zaświadczenia lekarskiego dla członka OSP