karta dużej rodzinyOd 16.06.2014r. rodziny z minimum trójką dzieci bez względu na dochód mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 r. ż jeżeli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek.
Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do jej przyznania, w szczególności:

 

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r. ż - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku zagubienia Karty można na wniosek otrzymać duplikat za opłatą 9,21 zł. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL jej posiadacza. 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szumowie ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, tel. (86) 476 80 11 tel. wew. 10
Osoby do kontaktu pok. nr 11 - Krystyna Chlewicka, pok. nr 1 - Małgorzata Żebrowska - tel. wew. 50

Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest tutaj - lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (plik  PDF 109KB)

Zostań partnerem karty dużej rodziny (plik PDF 887KB)