Logo rodzina 500 plus

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA SKŁADAĆ  

OD 1 KWIETNIA 2016 R.

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZUMOWIE 

UL. 1 MAJA 50, 18-305 SZUMOWO, pok. Nr 1

  w dniach:

1.  Poniedziałek w godz.  7:30 – 15:30
2.  Wtorek w godz.   7:30 – 15:30
3.  Środa w godz.  7:30 – 15:30
4.  Czwartek  -----------------
5.  Piątek w godz.  7:30 – 15:30

 

 

 

 

 

Informacje ogólne :

- Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
- Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy
spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego

- Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.
- Okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Podstawa prawna:
1.  ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195)
2. rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 poz. 214).

Więcej informacji o programie: