Ceremonia wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W dniu 23 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyło się uroczyste spotkanie 24 par z naszej gminy, mogących poszczycić się pięćdziesięcioletnim lub dłuższym stażem małżeńskim.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pw. NMP w Szumowie przez Proboszcza Parafii Szumowo Księdza Sławomira Grodeckiego.

Następnie w budynku GOK-u w Szumowie odbyła się ceremonia wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Na samym początku uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Szumowo Pan Zdzisław Lutostański, który skierował do jubilatów wiele ciepłych słów, życząc Im długich lat życia, szczęścia, zdrowia, niezmiennej, serdecznej miłości oraz życzliwości i troski najbliższych. Po przemówieniu Wójt Gminy Szumowo w imieniu Prezydenta RP wręczył medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Ponadto szanowni jubilaci otrzymali od Przewodniczącej Rady Gminy Szumowo Pani Teresy Orłowskiej, Sekretarza Gminy Pana Roberta Rosiaka oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Janiny Pieńkowskej pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty.

Zwieńczeniem tej podniosłej uroczystości był program artystyczny. W części artystycznej obył się koncert orkiestry dętej, występ zespołu tanecznego i montaż słowno-muzyczny „Jest jeszcze taka miłość”. Program ten został przygotowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie Panią Mirosławę Gwardiak, Panią Dorotę Kurpiewską oraz kapelmistrza orkiestry Pana Krzysztofa Witkowskiego.

Na zakończenia wszyscy zaproszeni mogli spróbować jubileuszowego tortu.

 

WYKAZ PAR MAŁŻEŃSKICH ODZNACZONYCH MEDALAMI DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

Bauer Kazimierz i Janina, Polak Franciszek i Halina, Liżewski Kazimierz i Zofia, Kalinowski Czesław i Irena, Kowalewski Franciszek i Heronima, Biernacki Wacław i Ewa, Ziemak Stanisław i Jadwiga, Cygan Czesław i Leontyna, Wagner Edward i Celina , Radziejewski Jan i Anna, Lendzioszek Tadeusz i Janina, Pietrzykowski Jan i Zofia, Przychodzeń Wiesław i Teresa, Nowak Tadeusz i Celina,Bączyk Stanisław i Irena, Świerżyński Ireneusz i Zofia, Wieczorek Józef i Alicja, Wojdylak Władysław i Teresa, Suski Ryszard i Irena, Rostkowski Władysław i Krystyna, Ambroziak Jan i Teresa, Rafalak Edward i Jadwiga, Szymański Mieczysław i Jadwiga, Jasionek Lucjan i Krystyna, Wysocki Roman i Marianna, Gromek Franciszek i Krystyna, Szymański Tadeusz i Halina, Jonczyk Jan i Wanda, Podbielski Tadeusz i Krystyna,Pękała Mirosław i Alina, Cimoch Władysław i Cecylia, Sienicki Kazimierz i Anna.

Galeria zdjęć