15 listopada 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbył się I Przegląd Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Jestem Polakiem” zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN i Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie. W imprezie udział wzięli podopieczni warsztatów terapii zajęciowej i specjalnych ośrodków rehabilitacyjno- terapeutycznych z terenu województwa podlaskiego i mazowieckiego, ogółem 12 zespołów.

Swoją obecnością uświetnili naszą imprezę zaproszeni goście:ks. Sławomir Grodecki-proboszcz parafii Szumowo,wicestarosta powiatu zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, wicewójt Gminy Szumowo Tomasz Wyszomierski, sekretarz Gminy Szumowo Robert Rosiak, skarbnik Gminy Szumowo Halina Dmochowska, prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie oraz pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Elżbieta Prokop.

 

Przegląd rozpoczął gościnny występ Chóru Parafialnego „Oktawa” z Szumowa, który zaprezentował utwory „Gaude Mater Polonia” i „Nad Niemen”. Następnie zaprezentowały się kolejno grupy: zespół „Przyjaciele Karmelu” z WTZ Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Siemiatycz, zespół „Gama” z WTZ Caritas Archidiecezji Białostockiej z Moniek, zespół „Arka” z WTZ Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej z Marianowa, zespół „Brygada RR” z WTZ Fundacji Vita Familiae z Kolna, zespół „Nutoskoczki”z Zespołu Szkół nr 13 z Białegostoku, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkono-Wychowawczego z Długoborza, uczestnicy WTZ Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Sokołowa Podlaskiego, uczestnicy WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej z Siedlec, uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia z Zambrowa, uczestnicy WTZ Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” ze Starych Racibór, uczestnicy WTZ z Nowej Woli oraz pełniący rolę gospodarza przeglądu zespół „Zefirek” z WTZ Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN z Szumowa.

Każdy z zespołów zaprezentował dwa utwory o tematyce patriotycznej. Usłyszeliśmy takie utwory jak : „Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy „Płynie Wisła, płynie”. Wszystkie wykonania zostały nagrodzone gromkimi brawami i z całą pewnością dostarczyły słuchaczom wiele wspaniałych, wzruszających muzycznych wrażeń.

Każdy z uczestniczących w przeglądzie zespołów otrzymał też nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Szumowo Pana Zdzisława Lutostańskiego i Prezesa Banku Spółdzielczego Pana Edwarda Lipińskiego.

Przegląd Pieśni Patriotycznej w Szumowie zorganizowany w listopadzie – miesiącu pamięci narodowej był swoistym wyrazem miłości do naszej Ojczyzny i dumy, że jesteśmy Polakami, wyrazem pielęgnowania tożsamości narodowej i postaw patriotycznych w codziennym życiu, a udział w nim tak niezwykłych uczestników pokazał nam jak wiele do zaoferowania mają osoby niepełnosprawne, stwarzając im jednocześnie możliwość dowartościowania siebie, zaistnienia, jak również integracji z osobami z innych ośrodków.

Mamy nadzieję, że ta wspaniała impreza wejdzie na stałe do kalendarza imprez naszej gminy i Gminnego Ośrodka Kultury.

Galeria zdjęć