Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie kończy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Zajęcia artystyczne w GOK Szumowo „Muzyka i taniec – korespondencja sztuk”

Dnia 2 lutego 2013 r. koncertem Orkiestry Dętej OSP Szumowo połączonym z prezentacją zespołu tanecznego mażoretek „Arabeska”, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury zakończyła się realizacja projektu GOK w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadania projektowe zaplanowane zostały pod kątem rozwijania zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wyszukiwania i promowania talentów, przygotowania młodego odbiorcy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i miały głównie na celu podniesienie umiejętności muzycznych i wzbogacenie repertuaru orkiestry oraz przygotowanie zespołu tanecznego do wspólnych z nią występów.

W ramach dofinansowania uzyskanego z funduszy UE w kwocie 14088 zł. zespół taneczny mażoretek został doposażony w nowe stroje oraz zyskał profesjonalna opiekę instruktora tańca i rekreacji ruchowej p. Aleksandry Jakubczyk – Bajorek, pod okiem której zostało przeprowadzonych 32 godz. zajęć. W ramach projektu zostały również przeprowadzone warsztaty muzyczne z zakresu nauki gry na instrumentach dętych pod fachową opieką kapelmistrza p. Krzysztofa Witkowskiego. Ostatnim etapem realizacji projektu była impreza integracyjna, na która zostały zaproszone władze samorządowe, rodzice najmłodszych członków orkiestry i zespołu tanecznego, żony orkiestrantów oraz przedstawiciele gminy Szumowo w Lokalnej Grupie Działania „Brama na Bagna”.

Zebranych gości powitała dyrektor GOK w Szumowie Mirosława Gwardiak.„ Impreza, na której mam zaszczyt gościć państwa w dniu dzisiejszym to wydarzenie szczególne dla Gminnego Ośrodka Kultury. Jest ona nie tylko okazją do zaprezentowania efektów całorocznej pracy orkiestry i zespołu mażoretek, ale też umożliwia spotkanie wszystkich osób, dzięki wsparciu i zaangażowaniu których orkiestra może istnieć i się rozwijać”.

Następnym punktem programu był koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej oraz prezentacja układów tanecznych przez zespół mażoretek.
Wiele ciepłych słów skierował w stronę członków orkiestry i zespołu tanecznego v-ce wójt gminy Szumowo Tomasz Wyszomierski „To dzięki waszej wytężonej pracy, twórczej pasji i zamiłowaniu do muzyki mamy okazję uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu kulturalnym w dniu dzisiejszym,jak też w wielu innych imprezach patriotycznych, religijnych i rozrywkowych organizowanych na terenie gminy w ciągu całego roku”.
Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek.

Galleria obrazów