Zgodnie z art.65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie jako organizator imprezy masowej „Dożynki Gminne w Szumowie 2018” informuje, że dniach 26-27.08.2018 r. w godzinach 13.00-1.00 zostanie wykorzystana w sposób szczególny- zamknięty ruch drogowy ulica Wyzwolenia (droga powiatowa Nr 2001B) na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy sierż.pchor.Zygmunta Przeździeckiego (wcześniej XXX-lecia). Organizator informuje o utrudnieniach z tym związanych oraz zaleca objazd wyłączonego odcinka ulicą sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego.

Dyrektor GOK

Sławomir Śledziewski

zdjęcie z dożynek1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie.
2. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Szumowo.
3. Celem konkursu jest:

a) ukazanie tradycyjnych potraw wsi Podlaskiej, przepisów często zapomnianych i nie stosowanych w szerokiej konsumpcji, jak również wariacji na ich temat,
b) identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych,
c) wyszukanie potraw regionalnych, mogących służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu,
d) promocja potraw regionalnych.

Raport sytuacyjny na temat intensywnych opadów deszczu i burz.

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.
Apeluje do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła.
Należy rejestrować w AR i MR wszystkie świnie (nawet jedną sztukę), zgłaszać terminowo urodzenia i przemieszczenia świń.
Apeluje do Państwa abyście bezwzględnie przestrzegali podstawowych, obowiązkowych zasad ochrony własnych gospodarstw, w których należy:

 • zabezpieczyć chlewnie, świnie, ściółkę oraz pasze przed dostępem dzików,
 • wyłożyć maty nasączone płynem dezynfekcyjnym przed wjazdem do gospodarstwa i przy wejściu do chlewni,
 • przestrzegać zakazu karmienia świń odpadami kuchennymi,
 • nie wpuszczać osób postronnych na teren gospodarstwa,
 • zgłaszać każde podejrzenie choroby świń lekarzowi weterynarii.

Szanowni Państwo, podkreślam, ASF jest chorobą niegroźną dla człowieka, ale bardzo groźną chorobą dla świń oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne.

 

lek. wet. Włodzimierz Skorupski

 Szczegółowy harmonogram Dożynek Województwa Podlaskiego w Szumowie w dniu 28 sierpnia 2016 r.

10:00 - Początek prawosławnego nabożeństwa w Białymstoku
12:00 - Msza Święta w Kościele p.w. NMP Częstochowskiej w Szumowie
13:30 - Uroczysty przemarsz uczestników dożynek spod kościoła. Początek części oficjalnej uroczystości
15:00 - Część artystyczna

 • występy zespołu KGW Folwarki „Folwarczanki”
 • podsumowanie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
 • podsumowanie konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”,
 • wręczenie odznaczeń
 • występ zespołu KGW Załuki „Kalina”
 • występ zespołu KGW Koplany „Koplanianki”
 • występ zespołu KGW Łupnianka Stara „Łupinianki”

 17:00 - Wręczenie nagród dla największych producentów rolnych z Gminy Szumowo

 • wystep zespołu KGW Studzianki „Malwianki”
 • wystep zespołu KGW Płonka Kościelna „Płonkowianie”
 • wystep zespołu KGW Uhowo „Uhowianki”

18:00 - Wręczenie nagród w konkursie na „Maskotkę Gminy Szumowo”
18:15 - Występ zespołu KGW Klepacze „Klepaczanki”
18:30 - Konkursy WFOŚ i GW

19:15 - Występ zespołu Skiela Kapela

20:00 - Wręczenie nagród w konkursie „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w Gminie Szumowo”
20:15 - Krzysztof Krawczyk – koncert
21:30 - Diadem - koncert
22:45 - Mega Stars – koncert
01:00 - Zakończenie imprezy

Ponadto:

 • wystawy: płodów rolnych, maszyn i sprzętu rolniczego
 • prezentacja dziedzictwa kulinarnego i rękodzieła ludowego
 • miasteczko zabaw dla dzieci
 • zwiedzanie "mini skansenu" na terenach rekreacyjnych w Szumowie.

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie zaprasza mieszkańców gminy Szumowo na spotkanie z dzielnicowym, które odbędzie się 19.08.2016 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie

Tematem spotkań jest omówienie stanu bezpieczeństwa w rejonach podległych dzielnicowym. Ponadto omówione zostaną szczegółowo zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Serdecznie zapraszamy

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w roku 2016, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku będą przyjmowane w terminach:

 • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych. Producent rolny musi być posiadaczem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji pod nr tel. 864768011 wewnętrzny 26 lub osobiście w Urzędzie Gminy Szumowo, pokój nr 10.

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie apeluje i ostrzega, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

Adresy stron internetowych, na których znajdują się dalsze informacje:

http://www.gis.gov.pl

http://www.dopalaczeinfo.pl/

http://www.narkomania.gov.pl/portal

 

Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w nawiązaniu do § 5 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz.187, z późn. zm.) zwrócił się z prośbą o przekazanie poniższej informacji komisjom szacującym szkody w uprawach wyrządzone suszą:
 

1. W pkt 8 załącznika Nr 2 Porozumienia ustanawiającego światową organizację handlu określono, że płatności w związku z pomocą z tytułu klęsk żywiołowych lub zjawisk o podobnych skutkach mogą być wypłacane gdy:

 • Władze oficjalnie uznają wystąpienie klęski żywiołowej,
 • Straty w produkcji przekroczą 30% średniej produkcji w okresie 3 ostatnich lat lub średniej z trzech lat wybranych z ostatnich pięciu lat po odliczeniu wartości najwyższej i najniższej.

Przedłużony okres wysokich temperatur powoduje zagrożenie wystąpienia niedoboru wody w gminnej sieci wodociągowej. Zwracamy się z prośbą do jej odbiorców o maksymalną oszczędność i ograniczenie korzystania do niezbędnego minimum.

Prezes ZGK
Witold Zadroga

zdjęcie rośliny Barszcz SosnowskiegoBarszcz Sosnowskiego rosnący na posesjach prywatnych należy zwalczać we własnym zakresie, zaś rośliny porastających pobocza dróg, należy zgłosić do urzędu gminy. Przy zwalczaniu tej rośliny należy zachować specjalne środki ostrożności w postaci zakrywającej jak największą część ciała odzieży syntetycznej i ochronnych okularów w komplecie.

Barszcz Sosnowskiego ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla