W dniach 6 – 8 czerwca 2014 r. Orkiestra Dęta i zespół mażoretek „Arabeska” działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, korzystając z zaproszenia Prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan pani Ireny Duchowskiej wzięły udział w Dniach Kultury Polskiej na Żmudzi. W ramach imprezy w dniu 7 czerwca 2014 r. w Datnowie i Kiejdanach odbył się XII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”,8 czerwca zaś zespoły z Polski, Litwy i Łotwy koncertowały na Placu Teatralnym w Poniewieżu.

Dni kultury polskie na Litwie to piękna impreza, która porusza serca wszystkich obecnych. Jej ideą i głównym przesłaniem jest „krzepienie ducha Polaków, by nie zapomnieli o swej Ojczyźnie, by przekazali miłość do Polski kolejnym pokoleniom. To dla nas ogromna radość i zaszczyt, że mogliśmy uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu już po raz drugi, że możemy mieć swój malutki wkład w krzewieniu kultury polskiej wśród naszych rodaków na Litwie.

Imprezę, w dniu 7 czerwca rozpoczęła o godz. 10.00 uroczysta Msza Święta w kościele Zwiastowania NMP w Datnowie , jednak już o 9.30 orkiestry dęte z Szepietowa, Sędziejowic, no i oczywiście nasz szumowska wraz z mażoretkami występowały na placu przed kościołem. Orkiestry zapewniały też oprawę muzyczną mszy odprawianej po polsku przez ks. Tadeusza Poteraja z Suwałk i po litewsku przez proboszcza datnowskiej parafii . Nie da się opisać słowami wrażeń jakie wywarły na nas grane jednocześnie przez ok. 100 muzyków polskie pieśni religijne.

Po mszy wróciliśmy do Kiejdan, gdzie przed gmachem samorządu zaprezentowały się kolejno wszystkie orkiestry, po czym barwny korowód z biało-czerwonym flagami, reklamami miast i zespołów wyruszył przez kiejdańską Starówkę na Stary Rynek. Po raz kolejny przekonaliśmy się jak wielkiego uroku i kolorytu dodają przemarszom zespoły mażoretek. Nasze dziewczęta, w pięknych jaskrawych strojach, maszerujące z gracją na czele pochodu wzbudzały wśród publiczności ogromny aplauz. Po krótkich prezentacjach orkiestr na Starym Rynku przeszliśmy do Centrum Wielokulturowego, gdzie w ramach festynu odbyło się otwarcie wystawy Instytutu Polskiego w Wilnie rysunków Artura Grottgera: „polonia” 91863) i „Lituania”91864-1866) oraz spotkanie literackie – promocja tomiku wierszy „Sentymenty” Ireny Duchowskiej. Po bardzo intensywnie spędzonym przdpołudniu z przyjemnością wróciliśmy na obiad i krótki odpoczynek do naszego hotelu „Smilga”, by już ok. 16.00 udać się do parku kiejdańskiego na finałowy koncert festynu. Jak zwykle było to dla nas niezwykłe doświadczenie i niezapomniane przeżycie. Publiczność kolejno głośnymi oklaskami witała każdy nowy zespół, często razem śpiewając powszechnie znane i lubiane melodie. Serdeczna atmosfera, wspólne przeżywanie pieśni śpiewanych przez chóry i bliskich sercu melodii granych przez orkiestry, zapadną na długo w pamięci uczestników- zarówno wykonawców jak i słuchaczy.

Drugi, a zarazem ostatni dzień naszego pobytu rozpoczęła Msza Św. w Katedrze pw. Chrystusa Króla w Poniewieżu, po zakończeniu której korowód prowadzony przez orkiestrę i mażoretki z Szumowa przemaszerował ulicami miasta na Plac Teatralny. Nasz występ rozpoczął Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu. Otrzymaliśmy z rąk organizatorów pamiątkowe dyplomy i gorące słowa podziękowania, co niezmiennie oznaczało, że zbliża się czas pożegnania.

Z żalem rozstawaliśmy się z panią Ireną i jej córką Alą, z którymi zdążyliśmy się już zaprzyjaźnić. Jedno jest pewne , Festyn Kultury Polskiej na Litwie to wspaniała i wzruszająca impreza, dostarczająca niecodziennych emocji i przeżyć, to miejsce i czas, w którym słowa: patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny nabierają szczególnego znaczenia.

Organizatorem wyjazdu był Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie.

O refundację części kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu GOK Szumowo pn. „Szumowo – nasza kolebka, Podlasie – nasza Mała ojczyzna, Europa – nasz wspólny dom” będziemy ubiegać się za pośrednictwem LGD „ Brama na Bagna” ze środków osi 4 Leader.

Galeria