zdjęcie ze spotkania15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy Szumowo, dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie prowadziły: Prezes Lokalnej Grupy Dzialania "Brama na Podlasie" Pani Katarzyna Śniesińska oraz wice prezes LGD "Brama na Podlasie" Pani Iwona Wiernicka.
Spotkanie konsultacyjne obejmowało analizę mocnych i słabych, szans i zagrożeń a także celów Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wniesione wnioski przez mieszkańców gminy będą stanowiły podstawę do dalszej działalności stowarzyszenia, które w kolejnych latach będzie również wspierało mieszkańców w obszarze edukacji, gospodarki oraz infrastruktury wykorzystywanej w celach rekreacyjnych i kulturalnych.

 

Galeria