zdjęcieW okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 października 2015 r. grupa nieformalna „Aktywni wczoraj, dziś i jutro” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie realizowała projekt „Apetyt na zdrowie”. Dzięki wsparciu finansowemu  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce mieszkańcy gminy Szumowo mogli skorzystać z szeregu zajęć rekreacyjnych i prozdrowotnych.
Celem podjętych działań było uświadomienie mieszkańcom znaczenia  trybu życia na zdrowie, samopoczucie i ogólną sprawność  człowieka, wytworzenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego i systematycznych działań prozdrowotnych,  integracja społeczna i międzypokoleniowa poprzez udział w grupowych formach aktywności.


W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia aerobiku i zajęcia ph. „Zdrowy kręgosłup”. Systematyczne ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanych instruktorów znacząco wpłynęły na poprawę sprawności fizycznej, kondycji i samopoczucia uczestników, pozwoliły miło spędzić czas w gronie osób aktywnych, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości i komfortu życia.
Nie mniej ważnym celem jaki zamierzaliśmy osiągnąć poprzez realizację projektu była poprawa samooceny, podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie uczestników, dlatego oprócz zajęć ruchowych zostały zorganizowane  spotkania z kosmetyczką, pogadanki nt. zdrowego odżywiania oraz warsztaty kulinarne, podczas których panie mogły w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę.
Ogółem w zaproponowanych działaniach projektowych uczestniczyło ok. 100 osób w różnym wieku.
Projekt „Apetyt na zdrowie” został dofinansowany ze środków programu „Działaj lokalnie” IX Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL w Zambrowie.

Galeria