zdjęcie podziękowania dla OPS Szumowo z okazji dnia pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego jako jeden z dwóch jednostek pomocy społecznej w powiecie zambrowskim został wyróżniony za profesjonalną i oddaną pracę na rzecz drugiego człowieka oraz podejmowane działania w trosce o najbardziej potrzebujących.
Dnia 18 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W trakcie obchodów zostały wręczone pamiątkowe grawertony wyróżnionym przez Wojewodę Podlaskiego placówkom pomocy społecznej. Nagrodzonych zostało 8 spośród 118 ośrodków pomocy społecznej ulokowanych w województwie podlaskim. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie jednostki z powiatu zambrowskiego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie.


Pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie docenił również Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, który w dniu 20 listopada 2015 r. na ręce Kierownika w/w ośrodka Pani Krystyny Chlewickiej złożył życzenia i wręczył nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz podziękował wszystkim pracownikom za dotychczasową dobrą pracę i poświęcenie, z jakim niosą pomoc osobom potrzebującym.
Następnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie Pani Krystyna Chlewicka serdecznie podziękowała wszystkim za ciężką, rzetelną, ofiarną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Życzyła aby w ogromie realizowanych zadań człowiek i jego potrzeby zawsze były najważniejsze, a jeśli oczekiwania ludzi będą przekraczały nasze uprawnienia, abyśmy robili wszystko żeby człowiek potrzebujący wsparcia nie został ze swoimi problemami sam, wskazując innych którzy mogą mu pomóc. Nadmieniła byśmy zawsze byli blisko ludzi i ich problemów bo praca w pomocy społecznej to nie tylko praca, ale to przede wszystkim misja niesienia pomocy i wsparcia ludziom jej potrzebującym.
wo.

Galeria