zdjęcie z odwiedzin biskupa„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego...
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” (Łk 3,4.6).

W czwartek 3 grudnia 2015 r. Zespół Szkół w Szumowie odwiedził Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Bronakowski. Słowami piosenki „Bądź pozdrowiony gościu nasz” uczniowie powitali pasterza Diecezji Łomżyńskiej.
Uroczyste spotkanie otworzyła dyrektor szkoły pani Bożena Kosobudzka, serdecznie witając czcigodnego gościa w imieniu całej społeczności szkolnej.

Następnie Ksiądz Biskup wysłuchał krótkiego programu artystycznego pod hasłem „Adwentowe czuwanie”. W czasie rozważań uczniowie przekazali, że całe nasze życie jest jednym wielkim adwentem, czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa, czasem, którego nie możemy zmarnować, szukając okazji do czynienia dobra.
Kolejnym punktem spotkania była krótka prezentacja multimedialna, która przybliżyła ks. Biskupowi życie w murach naszej szkoły, ukazała chwile wzniosłe i szczęśliwe.

Następnie głos zabrał ks. Biskup, który podziękował młodzieży i odniósł się do przekazanych treści. Nawiązał również do nowego programu duszpasterskiego „Młodzi Misjonarze Miłosierdzia” wpisanego w hasło Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Jest on odpowiedzią na ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Święty Miłosierdzia i wezwanie by w tym czasie świadczyć o miłosiernej miłości Boga przez konkretne działania.
Wspomniał także o 1050 rocznicy chrztu Polski. Po krótkiej wspólnej modlitwie udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.
Na zakończenie wizyty przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Walerzak wyraziła wdzięczność i podziękowała ks. Biskupowi za dar obecności wśród nas oraz złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawiciele uczniów wręczyli gościowi skromny prezent, a następnie zaproszono ks. Biskupa do pamiątkowego zdjęcia.
Po części artystycznej ks. Biskup udał się na spotkanie z gronem pedagogicznym do pokoju nauczycielskiego.
Wizyta tak niezwykłego gościa była wyjątkowym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej.

Dorota Trzeciak

Galeria