Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza mieszkańców na wystawę grafiki P. Magdaleny Rusieckiej i malarstwa P. Wojciecha Rusieckiego pt. „Dwie drogi – jedna pasja

Pani Magdalena Rusiecka jest absolwentką Liceum Plastycznego w Łomży oraz Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje jako nauczyciel technik graficznych w Liceum Plastycznym im. Wojciecha Kossaka w Łomży.

Pan Wojciech Rusiecki to absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest nauczycielem w Miejskim Gimnazjum w Zambrowie.

Wystawa ukazuje tytułowe dwie drogi jednej artystycznej pasji, różne ścieżki wspólnego malarskiego zamiłowania, odmienne podejście do tego samego tematu. Zestawione prace, poprzez zastosowanie różnych technik malarskich są jakby konfrontacją postrzegania świata i otaczającej rzeczywistości przez bliskich sobie twórców, swoistą ilustracją chwilowych przez bliskich sobie twórców, swoistą ilustracją chwilowych wrażeń i doznań przedstawionych przez każdego z artystów w tak odmienny sposób.

Ekspozycję można oglądać do dnia 10 maja 2011 r. w godzinach pracy GOK.

Serdecznie zapraszamy!