Wczoraj 17 października 2016 roku swoje 100 urodziny świętował najstarszy mieszkaniec Gminy Szumowo Pan Wincenty Jastrzębski. Mieszkaniec wsi Pęchratka Polska.

Ten wyjątkowy dzień Jubilat spędził w gronie rodziny i licznie przybyłych gości.

Podczas uroczystości Jubilat nie krył wzruszenia i radości z odwiedzin i otrzymanych życzeń.Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Agnieszka Żochowska złożyli gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Listy gratulacyjne z okazji setnych urodzin przesłali także Premier Beata Szydło oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski. Jubilat otrzymał od zaproszonych gości mnóstwo życzeń, kwiatów i prezentów.

 

Setna rocznica urodzin stała się także doskonałą okazją do wspomnień najważniejszych wydarzeń w życiu Jubilata. Pan Wincenty Jastrzębski urodził się 17 października 1916 roku w Kalinowie (gmina Ostrów Mazowiecka). Pobierał naukę wWyższej Szkole Żandarmerii w Grudziądzu, która została przerwana przez wybuch wojny. Doskonale pamięta czas wojny, choć niechętnie o nim opowiada Został powołany do Armii i w stopniu podoficera brał udział w kampanii wrześniowej. Uciekł z transportu do Rosji (prawdopodobnie był to transport do Katynia). Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli wrócił do rodzinnego domu w Kalinowie. Brał czynny udział w formacjach podziemnych Państwa Polskiego, za co został skazany 18.03.1947 roku na karę 5 lat pozbawienia wolności . Był szefem okręgu zrzeszenia WIN ( Wolność i Niezawisłość ). Związek małżeński zawarł 25 kwietnia 1952 roku. Doczekał się dwóch synów, 9 wnucząt i 3 prawnucząt.

Obecnie Jubilat cieszy się dobrym stanem zdrowia i życzliwą opieką rodziny.

Panu Wincentemu jeszcze raz życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i wielu powodów do radości w dalszym życiu!