1 grudnia 2011 roku odbyła się uroczystość V-lecia powstania Warsztatu terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie.

Myślą przewodnia uroczystości jubileuszowych stały się słowa z „Hymnu o miłości” św. Pawła. One to wpisały się w codzienność placówki i wyznaczały kierunek relacji z drugim człowiekiem. Wśród zaproszonych gości cieszyliśmy się obecnością:

 • W zastępstwie za Siostrę Przełożoną Prowincji Jadwigę Zasuwik przybyła S. Maria Sekścińska – Radna Prowincjalna i jednocześnie pracownik Warsztatu

 • W zastępstwie za P. Adama Wińskiego – Dyrektora Podlaskiego Oddziału PFRON przybyła P. Grażyna Bogdańska – kierownik działu Realizacji Pomocy Publicznej

 • P. Przewodniczący Rady Powiatu – Józef Dąbrowski

 • P. Starosta- Stanisław Krajewski

 • P. Wicestarosta – Stanisław Rykaczewski

 • P. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski

 • P. Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski

 • P. Wójt Gminy Szumowo Zdzisław Lutostański

 • P. Wicewójt Gminy Szumowo Tomasz Wyszomierski

 • P. Dorota Polakowska – Skarbnik Powiatu Zambrowskiego

 • P. Jadwiga Krajewska – kierownik PCPR w Zambrowie

 • P. Teresa Orłowska – Przewodnicząca Rady Gminy Szumowo

 • P. Mirosława Gwardiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie

 • Robert Rosiak – Sekretarz Gminy szumowo

 • Edward Lipiński – Prezes BS w Szumowie

 • Urszula Dmochowska – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie

 • Janina Śledziewska – kierownik Centrum Medycznego „Zdrowie” w Szumowie

 • Krystyna Chlewicka – Kierownik OPS w Szumowie

 • Halina Dmochowska – skarbnik Gminy Szumowo

 • P.Halina Barcz

 • P.Tadeusz Starzak

 • P.Anna Rokicka - Tyszka

 • Radni Powiatu Zambrowskiego, Pracownicy Starostwa Powiatu Zambrowskiego i Urzędu Gminy Szumowo, Właściciele firm, Przedstawiciele Instytucji, Rodzice Uczestników.Obchody jubileuszowe rozpoczęliśmy udziałem w dziękczynnej Eucharystii sprawowanej w kościele parafialnym w Szumowie przez proboszcza Parafii Ks.dr Sławomira Gradeckiego i Ks.kan. Jana Kukowskiego proboszcza Parafii Waniewo.
Dalsza część uroczystości przebiegała w GOK w Szumowie. Po oficjalnym powitaniu gości przez kierownika WTZ Siostrę Agatę Falkowską oraz multimedialnej prezentacji dorobku placówki uczestnicy przedstawili sztukę pt. „Trędowaty bo niekochany” i wykonali wiązankę piosenek biesiadnych i patriotycznych.
Uwieńczeniem występu była recytacja przez autorkę Annę Szyszkowską (uczestniczkę Warsztatu) wiersza pt. „Nasze Warsztaty” i zaśpiewanie przez wszystkich uczestników wspólnie ułożonej piosenki dotyczącej codzienności ośrodka.
Po części artystycznej wystąpili zaproszeni goście. W wypowiedzianych słowach spotkaliśmy się z uznaniem dla naszej pracy, a na ręce Siostry Kierownik zostały przekazane jubileuszowe życzenia, prezenty oraz gratulacje.
Końcowym akcentem było wspólne spotkanie przy obficie zastawionym jubileuszowym stole.

Fotogaleria