Biblioteka Gminna w Szumowie rozpoczęła realizację projektu Nowe oblicze książki i biblioteki współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów przez Lokalną Grupę Działania Вrama Na Bagna.

Pierwszym z cyklu 4 spotkań autorskich jest spotkanie z Panią Małgorzatą Strękowską- Zarembą. Popularną pisarką, autorką podręcznika i dziennikarką. Pani Małgorzata jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Pisarka jest związana z naszą gminą i powiatem. Mama pisarki uczyła języka polskiego w szkole w Szumowie, w Głęboczu Wielkim i w Zambrowie. Przez wiele lat rodzina Strękowskich mieszkała w Głęboczu a potem w Zambrowie. Miło było powspominać te dawne czasy i znajomych.

Specjalnego gościa przywitała gromkimi oklaskami liczna grupa dzieci z klas I-III, przybyłych z pobliskiej Szkoły w Szumowie. Autorka zajmująco i humorystycznie opowiadała młodej publiczności o świecie swoich książkowych postaci; jak choćby o cyklu barwnych przygód Okropnego Maciusia, czy też niezwykłych sprawkach przesympatycznego Filipka Zaskrońca, oraz o przygodach detektywa Teosia Kefirka oraz jego partnera Dominika. Nie brakowało zabawnych sytuacji i humorystycznych zgadywanek, które rozbawiały uczestników spotkania. Podczas spotkania dzieci pytały pisarkę o jej pracę i dzieciństwo spędzone w naszej gminie.

Na zakończenie spotkania pani Małgorzata Strękowska- Zaremba zaproponowała wspólną zabawę- recytację wiersza mówiącego o ważności dzieci. Najmilszym akcentem, wyrażającym pozytywną energię spotkania, było wspólne przytulanie. Pisarka przygotowała też dla dzieci zakładki z autografem oraz składała wpisy do książek, które dzieci mogły zakupić na zakończenie spotkania.

Galeria obrazów