Oświata Gminy Szumowo

Zespół Szkół w Szumowie

DYREKTOR - Bożena Katarzyna Kosobudzka, Tel. 86 4768018, 86 4769086, www.szkolaszumowo.pl

zdjęcie szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Srebrnej

DYREKTOR - Grażyna Kaczorowska, Tel. 86 4768544, www.spsrebrna.szkolna.net

zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej

DYREKTOR - Elżbieta Lemańska, Tel. 86 4768698, www.paprocduza.sosedukator.pl