1 lipca 2012 roku przez teren Gminy Szumowo przeszła gwałtowna burza, której towarzyszyły huraganowy wiatr i ulewny deszcz. Zerwane bądź połamane dachy, uszkodzone ściany, wybite okna w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, zerwane linie energetyczne, połamane drzewa i zalane uprawy to skutki kilkunastominutowej nawałnicy.

Zniszczonych zostało 10 budynków mieszkalnych, głównie to zerwane dachy bądź częściowo zniszczone pokrycia, a także wybite okna. Najwięcej szkód odniosła wieś Pęchratka Polska, gdzie ucierpiało 8 rodzin. Pozostałe 2 przypadki to jeden budynek mieszkalny w Wyszomierzu Wielkim oraz Rynołtach. Gmina Szumowo oraz Wojewoda Podlaski udzielili pomocy celowej na częściowe pokrycie strat w wysokości łącznie 51 tysięcy złotych.

Wójt Gminy Szumowo Pan Zdzisław Lutostański złożył również do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o udzielenie pomocy dzieciom z rodzin poszkodowanych w nawałnicy. Wnioskowana pomoc dotyczy zakupu podręczników oraz udzielenia zasiłku losowego na cele edukacyjne.

To jeszcze nie koniec tragicznych skutków burzy. Zgłoszono blisko 70 uszkodzonych bądź zniszczonych budynków gospodarczych i inwentarskich. Zniszczenia głównie dotyczą dachów i wybitych okien. Kilka budynków zostało doszczętnie zniszczonych. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Pęchratki Polskiej i Wyszomierza Wielkiego. Pozostałe zgłoszenia pochodzą z miejscowości: Zaręby Jartuzy, Stryjki i Żabikowo Rządowe. W Srebrnej zalane zostało 6 ha łąki, natomiast w Wyszomierzu Wielkim silny wiatr wyłamał ok. 1,5 ha lasu.

Na wniosek Wójta Gminy Szumowo Wojewoda Podlaski w dniu 9 lipca 2012 roku powołał Komisję ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych huraganem. Członkowie Komisji ustalą wysokość szkód, średnią wartość produkcji, oraz procent szkód i wartość obniżenia przychodu. Poszkodowani rolnicy będą mogli ubiegać się o udzielenie kredytów preferencyjnych i inwestycyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach, a także mogą liczyć na ułatwienia w remontach i odbudowie w zakresie uproszczonego postępowania w procedurze budowlanej – wystarczy zgłoszenie do organu administracji architektoniczno – budowlanej.

W gospodarstwach rolnych, gdzie straty dotyczą upraw polowych dla celów ubiegania się o kredyt preferencyjny poziom szkód musi przewyższać 30% średniej rocznej produkcji z 3 lat. Klęską żywiołową musi być objęty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa w rozmiarach stanowiących zagrożenie dla dalszego ich funkcjonowania.

Szczegółowe informacje na ten rodzaj pomocy można uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodku Doradztwa Rolniczego.