1. ZARZĄDZENIE NR 141/2012 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szumowo. (pobierz/zobacz)

2. Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szumowo zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.(pobierz/zobacz)

3. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szumowie z dnia 27 października 2012 roku.(pobierz/zobacz)

4. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szumowie z dnia 2 listopada 2012 r.o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szumowo bez głosowania w okręgu nr 4. (pobierz/zobacz) 

5. Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szumowo sporządzony dnia 25 listopada 2012 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Szumowie.(pobierz/zobacz)

6. Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Gminy Szumowo.(pobierz/zobacz)