Ja Jarosław Cukierman oświadczam, że moja wypowiedź z której wynika, że kandydat na Wójta Gminy Szumowo, pełniący obowiązki Starosty Zambrowskiego Pan Robert Maciej Rosiak spowodował zaniechanie wybudowania drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Srebrna - Ostrożne było wypowiedzią nieprawdziwą.

Jarosław Cukierman