Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. AB-I.7840.6.43.2019.OW o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjknego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

obw.woj.podls.skroplony-gaz.pdf