Już 3 rok z rzędu można składać wnioski o dotację na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo, pokój nr 10 (I piętro). W tym roku wyjątkowo termin składania wniosków mija 31 maja (termin ustalony w stosownej uchwale jest na 30 maja, ale ze względu, że jest dzień wolny od pracy wnioski przyjmowane będą następnego dnia).

 

Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 3000 zł.

 

W 2011 r. z dofinansowania skorzystało 31 mieszkańców, którzy wybudowali oczyszczalnie i złożyli informację o zakończeniu budowy. W sumie wykonano 9 oczyszczalni biologiczno-mechanicznych i 22 biologicznych. Łączny koszt dofinansowania z budżetu Gminy Szumowo wyniósł w 2011 r. 85 243,18 zł.

 

W 2012 r. z dofinansowania skorzystało 27 mieszkańców, którzy wybudowali oczyszczalnie i złożyli informację o zakończeniu budowy. W sumie wykonano 6 oczyszczalni biologiczno-mechanicznych i 21 biologicznych. Łączny koszt dofinansowania z budżetu Gminy Szumowo wyniósł w 2012 r. 81 000 zł.

 

W załączeniu:

wniosek o udzielenie dotacji
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane