W dniu 23 czerwca w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie odbyła się sesja Rady Gminy Szumowo. Jednym z punktów obrad sesji była sprawa udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce (woj. podkarpackie) dotkniętej powodzią w tym roku.

Po wcześniej przeprowadzonych  rozmowach z Wójtem  Gminy Gorzyce - Marianem Grzegorzekiem oraz Sekretarzem Gminy Gorzyce – Janem Czechem, Wójt Zdzisław Lutostański widząc ogrom potrzeb zaproponował udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Szumowo w wysokości 15 tysięcy złotych. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Gorzyce, poszkodowanej w tegorocznej powodzi. Postanowiono z tegorocznego budżetu własnego gminy przeznaczyć 15 tysięcy złotych na dofinansowanie kosztów przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi.
Będzie to już druga pomoc jakiej udzieli nasza Gmina – Gminie Gorzyce. W roku 2001 mieszkańcy Gminy Szumowo zebrali cztery transporty samochodowe zboża, które były przekazane bezpośrednio rolnikom Gminy Gorzyce.
Tegoroczna powódź była znacznie gorsza. Fala powodziowa była wyższa. Zalane zostały całe miejscowości – Gorzyce, Trześń, Furmany, Sokolniki, Zalesie, Wrzawy oraz Orliska. W wielu przypadkach woda sięgała po dachy budynków.  Woda utrzymywała się przez cztery tygodnie. Zaowocowało to ogromnymi stratami gminy oraz mieszkańców. Bieżące wydatki na zapobieganie powodzi( budowa umocnień, wałów, ewakuacja) przekraczają 2 mln złotych, straty w infrastrukturze Gminy ( drogi, wodociągi, budynki komunalne ) to 20 mln zł. Mieszkańcy zostali pozbawieni całego dobytku, są już decyzje w sprawie rozbiórek budynków mieszkalnych i gospodarskich.

Galeria