Kartka pobrana z serwisu www.kartki.tja.pl

Zakończyły się VII edycje dwóch konkursów, których tematyka była związana z pracą biblioteki. W Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną „Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości” II miejsce zajęła Patrycja Bagińska z klasy I a gimnazjum. 

W Wojewódzkim Konkursie na wiersz lub fraszkę o bibliotece „Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka” wyróżnienie zdobyła Wiktoria Urbanik z klasy IV.
Gratulujemy i dziękujemy za piękne reprezentowanie szkoły w regionie!

Lucyna Selerowska – nauczciel bibliotekarz.

Zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku (środa) o godzinie 9°°. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Światowy Dzień AIDS obchodzimy co roku, 1 grudnia.

To dzień jednoczenia się w walce z HIV, wspierania osób żyjących z tym wirusem, jak również edukacji, która może uratować wielu z nas. Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka – nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, iż po trzydziestu latach od rozpoznania pierwszego w Polsce zakażenia HIV, skala problemu wciąż jest duża. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, od początku epidemii (1985r.) do 31 sierpnia 2016r.  zakażenie HIV stwierdzono u 20.756 osób, odnotowano 3.408 zachorowań na AIDS, a 1.348 chorych zmarło.

Uprzejmie zawiadamiam, że XIII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szumowo w 2015 roku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 Dzień 24 listopada 2015 r. zapisał się czarnymi literami w historii Gminy Hajnówka. W ciągu jednej nocy miały miejsce dwa pożary, które pociągnęły za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze - także ofiary śmiertelne.

Ogień w Chytrej zabrał więcej niż ściany i dobytek. Kochającym opiekunom zabrał dwa dopiero zaczynające się młode życia oraz zdrowie, które stracili wchodząc w ogień podejmując bezskuteczną próbę ocalenia podopiecznych. Jakkolwiek Rodzina z Chytrej bezpowrotnie straciła co najcenniejsze, to stanęła również w obliczu konieczności odbudowy domu i długotrwałego leczenia. Przed Nimi najtrudniejszy okres - zarówno ze względu na nadchodzące mrozy jak i Święta Bożego Narodzenia, które po raz pierwszy od wielu lat będą spędzać bez dzieci.

 

Sekretarz Gminy Szumowo Pan Robert Maciej Rosiak w dniu 29 grudnia 2014 roku został wybrany na Starostę Zambrowskiego. W Urzędzie Gminy Szumowo przepracował znaczą część życia – 16 lat. Przez ten okres wśród współpracowników (koleżanek i kolegów) wytworzyły się szczególne więzi, dlatego rozstanie jest pełne refleksji i wzruszenia.

Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy Szumowo dziękuje Panu Robertowi za wieloletnią i owocną współpracę, życzliwą postawę, miłą atmosferę, przyjazne usposobienie, a także pogodny uśmiech na co dzień. Jego doświadczenie i ogromna wiedza merytoryczna dobrze służyły wszystkim mieszkańcom gminy. Jego postawa, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków sprzyjały tej służbie. Dlatego też wszyscy darzymy Go szacunkiem i uznaniem.

Pan Robert Rosiak rozpoczyna kolejny etap swojej kariery zawodowej. W związku z tym życzymy Mu dalszych sukcesów w pełnieniu zaszczytnej funkcji oraz pomyślności w życiu osobistym, aby praca na nowym stanowisku była źródłem satysfakcji i zadowolenia z poczucia dobrze pełnionej służby na rzecz Powiatu Zambrowskiego.