W dniu 1 grudnia 2010r. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Szumowo w kadencji 2010 – 2014.

Sekretarz Gminy, Pan Robert Rosiak rozpoczął zebranie informacją o wynikach głosowania i wynikach wyborów na Wójta oraz do Rady Gminy Szumowo. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Janina Pieńkowska, wręczyła zaświadczenia o wyborze Wójta dla Pana Zdzisława Lutostańskiego oraz dla wybranych radnych.

Po części ogólnej, najstarszy wybrany radny, Pan Roman Jastrząb, uroczyście otworzył I sesję Rady Gminy Szumowo. Słowami roty „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców - Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” radni: Podbielski Szczepan, Orłowska Teresa, Jastrząb Roman, Papież Krzysztof, Krajewski Zbigniew, Orłowski Henryk, Godlewski Bogdan, Gliński Kazimierz, Nowacki Eugeniusz, Pskiet Andrzej, Kraszewski Marian, Bączyk Andrzej Mariusz, Nagórka Eugeniusz, Krakówka Jerzy, złożyli ślubowanie.

Wójt Gminy Szumowo Pan Zdzisław Lutostański, radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Marek Komorowski oraz radni Powiatu Zambrowskiego Pan Robert Rosiak i Pan Edward Lipiński podziękowali zebranym za wszystkie otrzymane głosy poparcia w wyborach samorządowych.

Głównym punktem obrad było głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Szumowo, którym została wybrana Pani Teresa Orłowska, oraz wybór Wiceprzewodniczącego, na którego wybrano Pana Krzysztofa Papieża. Wybrano także składy osobowe komisji rewizyjnej oraz komisji finansów.

Nowa przewodnicząca Rady zwołała kolejną sesję, na której ślubowanie złożył Wójt Gminy Szumowo Pan Zdzisław Lutostański.

 

Galeria zdjęć