INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNICZE PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ SZUMOWO ul. 1-go Maja 50,18-305 Szumowo ogłoszonego dnia 17 listopada 2016 r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Szumowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, w głosowaniu tajnym większością głosów kandydatem na pracownika technicznego  został wybrany Pan Andrzej Pskiet zamieszkały Paproć Duża.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Andrzej Pskiet spełnił formalne kryteria, w tym wymagania obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko pracownika technicznego w Gminnej Spółce Wodnej Szumowo. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawił dorobek zawodowy i uzasadnił dlaczego chciałby pracować w Gminnej Spółce Wodnej w Szumowie.

Kandydat udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania Zarządu. 

 

Szumowo, 12 grudzień 2016 r.

 

Z-ca Przewodniczącego

Mariusz Walerzak