Ruszył nabór do programu Działaj Lokalnie X na obszarze Brama na bagna. Wnioski można składać w terminie do 21 maja 2017 r. do godz. 24.00 poprzez generator wniosków, dostępny na stronie internetowej www.bramanabagna.org

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest programem grantowym dedykowanym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym. Realizatorem programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalna Grupa Działania Brama na bagna jako organizacja grantowa. Jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać

na rzecz swojej społeczności. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Ze środków programu wspierane są różnorodne przedsięwzięcia – od kulturalnych i edukacyjnych, poprzez ekologiczne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, po promujące turystykę i przedsiębiorczość.

Na obszarze funkcjonalnym Brama na Bagna „Działaj Lokalnie” realizowany jest od 2009 roku. Najpierw przez Lokalną Organizacje Turystyczną, a obecnie przez Lokalna Grupę Działania Brama na Bagna. Aktualny obszar działania obejmuje: powiat zambrowski oraz niektóre gminy powiatów: wysokomazowieckiego, białostockiego i bielskiego.

Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne programu Działaj Lokalnie 2017 w piątek 12 maja 2017 r. w godz. 12.00 - 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Brama na bagna w Zambrowie przy ul. Legionowej 9 lok. 3

Więcej na stronie: www.bramanabagna.org