Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Szumowo na ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA Związku Piłsudczyków RP Szumowo. Powstająca organizacja pożytku publicznego skupiać będzie przedstawicieli rożnych dziedzin działalności organizacji zrzeszonych i niezrzeszonych oraz chętnych mieszkańców gminy Szumowo do społecznego działania i uczestniczenia w rożnego rodzaju przedsięwzięciach, których organizatorem będzie stowarzyszenie. Celem działania Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i zachowanie w pamięci tradycji narodowej ze szczególnym naciskiem na propagowanie historii gminy Szumowo.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2017r. (sobota) o godzinie 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie - sala konferencyjna. Proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.


Szanowni Państwo– abyśmy mogli dalej działać na rzecz naszej gminy potrzebujemy formuły prawnej. Taka organizacja pozwoli nam być realnym partnerem dla gminy, powiatu, województwa czy też innych organizacji.
Stowarzyszenie stwarza również możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na różnego rodzaju projekty. Jeśli wspólnie chcemy zrobić coś dla podtrzymania tradycji gminy Szumowo, to musimy się zorganizować, aby nasze plany weszły w życie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Przebieg zebrania założycielskiego
1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1).
6. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2).
8. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego (podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego - uchwała nr 3).
• Wybór władz stowarzyszenia: zarządu i organu kontroli wewnętrznej, np. komisji rewizyjnej (podjęcie dwóch uchwał o wyborze władz - uchwały nr 4 i 5).
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa, skarbnika i innych osób mających pełnić określone funkcje w zarządzie stowarzyszenia.
9. Zamknięcie zebrania.

Ewa Piwońska - porucznik Związku Piłsudczyków RP