Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej.
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie informuje, że organizuje imprezę „Dożynki w Szumowie" w dn. 26.08.2017r.
W związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
W załączeniu:

 1. Zaproszenie i tryb udzielenia zaproszenia 

2. załącznik nr 1 - formularz oferty" 

3. załącznik nr 2 - rider techniczny "Dożynki w Szumowie