Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży realizuje projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:
•    osoby 50 +,
•    kobiety,
•    osoby niepełnosprawne,
•    osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy
•    osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Projekt przewiduje szkolenia dla 105 osób, w następujących zawodach:
•    Kierowca samochodu ciężarowego – 22 osoby.
•    Spawacz MAG i TIG– 7 osób
•    Operator obrabiarek CNC – 9 osób
•    Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 7 osób
•    Specjalista ds. kadr i płac – 10 osób
•    Opiekun dzieci do lat 3 – 6 osób
•    Asystent rodziny/Opiekunka domowa – 6 osób
•    Krawiec – 8 osób
•    Operator koparko-ładowarki– 8 osób.
•    Pilarz – drwal – 5 osób
•    Księgowy – 10 osób
•    Sprzedawca/kasjer – 7 os.
Cel projektu: Przygotowanie na rynek pracy 105 osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne–w tym zarejestrowane. w PUP o profilu 1 i 2, bierne zawodowo) z grup: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego  oraz zambrowskiego, a następnie uzyskanie zatrudnienia do 31.10.2018.
Planowane efekty realizacji projektu:
Uzyskanie kwalifikacji przez 100 uczestników/uczestniczek projektu
Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez  53 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.
Wartość projektu: 1 932 692,47zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 642 788,60 zł.
Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.
Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl. Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. W okresie rekrutacji biuro projektu będzie przyjmowało dokumenty od każdego kto spełnia powyżej opisane podstawowe kryteria. Po zakończeniu rekrutacji, powołana Komisja zgodnie z ustalonymi kryteriami wyłoni osoby, które zostaną skierowane do udziału w projekcie. Projekt przewiduje przeszkolenie 105 osób z tego:
z miasta Łomża maksymalnie 15 % czyli maksimum 15 osób.
z powiatu łomżyńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,
z powiatu kolneńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,
z powiatu zambrowskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób.

Terminy rekrutacji:
•    Kierowca samochodu ciężarowego  – od 01.05.2017 do 30.06.2017
•    Asystent rodziny/Opiekunka domowa, Opiekun dzieci do lat 3 - od 01.05.2017 do 14.07.2017 (skrócona rekrutacja)
•    Spawacz MAG i TIG, Operator obrabiarek CNC – od 01.05.2017 do 31.07.2017 (wydłużona rekrutacja)
•    Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Specjalista ds. kadr i płac – od 01.05.2017 do 31.08.2017
•    Krawiec, Operator koparko-ładowarki – od 01.05.2017 do 31.10.2017
•    Pilarz – drwal, Księgowy, Sprzedawca/kasjer – od 01.05.2017 do 31.12.2017
W przypadku zrekrutowania do  poszczególnych modułów szkolenia odpowiedniej ilości osób w terminie wcześniejszym, po zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie internetowej rekrutacja zostanie zakończona.
Po zakończeniu rekrutacji z każdą osobą przyjętą do projektu zostanie podpisana Deklaracja uczestnictwa . Podczas realizacji szkoleń uczestnicy będą ubezpieczeni. Dla osób dojeżdżających na zajęcia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zmotywowani zdobyciem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym lub kwalifikowanym certyfikatem co powinno ułatwić wejście na rynek pracy i podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.