Gmina Szumowo jak większość gmin w województwie podlaskim jest gminą typowo rolniczą, w której przeważa rozproszona zabudowa zagrodowa. Gminy te borykają się z problemem rozwiązania gospodarki ściekowej. Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej jest zbyt kosztowną inwestycją dla gmin i mieszkańców kanalizowanych wsi.

Pomysł rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyczalni ścieków wypłynął od Wójta Gminy Szumowo Pana Zdzisława Lutostańskiego. W celu zachęcenia do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Rada Gminy Szumowo podjęła uchwałę, dzięki której mieszkańcy mogli uzyskać dotację do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 3.000 zł. 
W związku z możliwością uzyskania dofinasowania na budowę przydomowych oczyczalni ścieków w 2011 r. wpłynęły 43 wnioski do Wójta Gminy. Wszystkie zostały pozytwywnie zweryfikowane i z wszystkimi podpisano umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni. Dzięki tym środkom, koszt budowy oczyszczalni znacznie się obniżył.
Z dofinansowania skorzystało 31 mieszkańców, którzy wybudowali oczyszczalnie i złożyli informację o zakończeniu budowy. Łączny koszt dofinansowania z budżetu Gminy Szumowo wyniesie w 2011 r. 85 243,18 zł. W sumie w 2011 r. wykonano 9 oczyszczalni biologiczno-mechanicznych i 22 biologicznych.
Nowoczesne oczyszczalnie ścieków pozwalają na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków nie tylko z pojedynczych gospodarstw, ale również doskonale sprawdzają się przy instytucjach publicznych takich jak Gminne Przedszkole w Szumowie czy Szkoła Podstawowa w Srebrnej. Oczyszczalnie te cenione są za wysoką jakość, łatwość obsługi oraz niskie koszty eksploatacji.
Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków biologicznych jak i mechaniczno-biologicznych jest tanim i skutecznym sposobem oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw wiejskich. Zaletami tego typu oczyszczalni są nie tylko prostota i niskie koszty budowy ale również łatwość i znikome koszty eksploatacji i przede wszystkim pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Oczyszczalnie te zwiększają również walory estetyczne działki na której są budowane (oczka wodne, nasadzenia zielenią).