Lista szkół z terenu Gminy Szumowo, które uzyskały wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

1. Szkoła Podstawowa w Szumowie – wysokość dofinansowania 14 000 zł
2. Szkoła Podstawowa w Srebrnej - wysokość dofinansowania 14 000 zł