Lista szkół z terenu Gminy Szumowo, które uzyskały w 2017 r. wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

1. Szkoła Podstawowa w Szumowie – wysokość dofinansowania 6 803 zł
2. Gimnazjum w Szumowie – wysokość dofinansowania 5 197 zł
3. Szkoła Podstawowa w Srebrnej - wysokość dofinansowania 2 480 zł
4. Szkoła Podstawowa w Pęchratce Polskiej - wysokość dofinansowania 2 480 zł