Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami/ w związku z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. podaje się do wiadomości publicznej informację o wykazie miejsc  przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. na terenie gminy Szumowo:

  • tablica ogłoszeń sołectwa Szumowo
  • tablica ogłoszeń sołectwa Srebrna II
  • tablica ogłoszeń sołectwa Pęchratka Polska I
  • tablica ogłoszeń sołectwa Paproć Duża
  • tablica ogłoszeń sołectwa Łętownica
  • tablica ogłoszeń sołectwa Srebrny Borek
  • tablica ogłoszeń sołectwa Ostrożne
  • tablica ogłoszeń sołectwa Głębocz Wielki

Wójt Gminy Szumowo
/-/ Zdzisław Lutostański

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie wydania postanowień o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi expresowej na odcinku 'województwo mazowieckie - Obwodnica Zambrowa".

Cała treść obwieszczenia dostępna jest w poniższym link w formacie PDF.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego WI-I.7820.2.11.2013.MB z dnia 02.04.2014 - (309 KB)

Rozporządzenie Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Całość ww. Rozporządzenia dostępna jest w formacie PDF (wielkość - 80KB)