Plakat z zaproszeniem na Bal Andrzejkowy do miejscowości Łętownica.Koło Gospodyń Wiejskich w Łętownicy zaprasza na Bal Andrzejkowy, który odbędzie się dnia 25.11.2017 roku - godz. 20:30. 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza uczniów przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na figurkę „Aniołka”.
Na konkurs można złożyć prace wykonane w różnych technikach plastycznych z następujących materiałów; masa solna, glina, modelina, gips, szare mydło, drewno, papier, tkanina, metal, drut.
Prace powinny być przestrzenne, rzeźby lub płaskorzeźby. Format prac jest dowolny .
Każdy uczestnik powinien wypełnić metryczkę:
1. Imię i nazwisko,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu objętego działalnością LGD „Brama na Podlasie” do udziału w Forum NGO,

które odbędzie się: 09 grudnia 2016 roku w godz. 9:00 – 16:00 w Restauracji ODESSA, ul. Przemysłowa 6, Wysokie Mazowieckie.

17 listopada przypadał Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Z tej okazji Szkolne Koło PCK pod opieką pani Anny Mioduszewskiej przygotowało poranny happening dla rodziców, pracowników szkoły i uczniów oraz apel. Uczniowie tego dnia promowali życie wolne od tytoniu. Rozdawali ulotki, zielone listki, naklejki, balony oraz jabłka, będące symbolem nie palenia papierosów w tym dniu. Ulotki informacyjne zwracały uwagę, że szczególnie niebezpieczne jest wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę w tym samym pomieszczeniu, czyli tzw. bierne palenie, gdyż boczny strumień dymu zawiera znacznie więcej nikotyny, tlenku węgla i innych niebezpiecznych związków niż strumień główny. Najbardziej narażone na bierne palenie są dzieci – codziennie około 4 mln polskich dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych.

Poniżej ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2016

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie

Każdego roku w trzeci czwartek listopada obchodzimy „Światowy Dzień Rzucania Palenia”.

Dzień ten ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Z czasem do walki  z tytoniem dołączył cały świat. Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku, w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących  w najbliższym otoczeniu.

W załączniku publikujemy list Prezesa KRUS dotyczący ubezpieczenia NNW dzieci do 16 roku życia.

  List Prezesa KRUS

Uprzejmie zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Zgodnie z nadesłaną informacją posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co
najmniej raz na dwanaście miesięcy nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

  spis wzor

flaga narodowaOrganizatorzy: Zespół Szkół w Szumowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na pieśni patriotyczne, które odbędą się dnia 13 listopada 2016 r. (niedziela) o godz. 9.30 w Kościele Parafialnym w Szumowie.

 

Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Szumowo projektu uchwały Rady Gminy Szumowo w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017.

  1. Przedmiot konsultacji - projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017.
  2. Termin konsultacji - od 8 listopada 2016 r. do 16 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Szumowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają na uroczystości z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się w dniu 11 listopada 2016 o godz.10:00

Program uroczystości:
1. Godz. 10:00 - uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Szumowie;
2. Przemarsz na cmentarz parafialny w Szumowie
3. Złożenie wieńców na Grobie Żołnierzy Poległych za Wolność Ojczyzny

Uprzejmie zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

Aktualny tygodniowy rozkład zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.

Już od października dzieci i młodzież z naszej gminy korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zaproponowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie na rok szkolny 2014-2015.

Nasza oferta to przede wszystkim mnóstwo ruchu i dobrej twórczej zabawy, pozwalającej odpocząć po kilku godzinach spędzonych w szkole, ale też okazja do rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Godziny i czas trwania zajęć, po licznych konsultacjach z rodzicami i samymi zainteresowanymi, zostały dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, tak by jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. W chwili obecnej różne formy aktywności gromadzą w GOK ,w każdym tygodniu, ponad 100 uczestników.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GOK SZUMOWO 2014 – 2015