W dniu 2 kwietnia 2011 r. na sali gimnastycznej ZS w Szumowie odbył się organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie VI Turniej Zakładów Pracy.

W rozgrywkach wzięły udział drużyny:

1. W kategorii piłka siatkowa:

Urząd Gminy Szumowo, Policja Szumowo, Ochotnicza Straż Pożarna – Pęchratka,

Ochotnicza Straż Pożarna – Szumowo i NZOZ „Zdrowie” z Szumowa.

2. W kategorii piłka nożna:

Bank Spółdzielczy Szumowo, „Skup – Pol” Paproć Duża, Ochotnicza Straż Pożarna Pęchratka, Ochotnicza Straż Pożarna – Paproć Duża, NZOZ „Zdrowie” Szumowo, Urząd Gminy Szumowo, Policja Szumowo

 

WYNIKI ROZGRYWEK

1. Piłka nożna

I miejsce - Bank Spółdzielczy Szumowo,

II miejsce - NZOZ „Zdrowie” Szumowo,

III miejsce - „Skup - pol” Paproć Duża.

2. Piłka siatkowa

I miejsce - OSP Szumowo,

II miejsce - Policja Szumowo,

III miejsce - NZOZ „Zdrowie” Szumowo

 

Ponadto w każdej kategorii przyznano nagrody indywidualne ufundowane

przez Wójta Gminy Szumowo:

Piłka nożna:

1. Najlepszy bramkarz turnieju - Damian Radziejewski - BS Szumowo,

2. Najlepszy strzelec turnieju – Jacek Śledziewski – NZOZ „Zdrowie”,

3. Najaktywniejszy zawodnik – Bartosz Tatko – „Skup – Pol” Paproć D.

Piłka siatkowa:

1. Najlepszy rozgrywający – Mariusz Wyrzykowski – Policja Szumowo,

2. Najlepszy atakujący – Krzysztof Muczyński – OSP Szumowo.

 

Organizator składa serdeczne podziękowania :

Wójtowi Gminy Szumowo Zdzisławowi Lutostańskiemu, Sekretarzowi Gminy Robertowi Rosiakowi, Kierownikowi NZOZ „Zdrowie” Janinie Śledziewskiej za opiekę medyczną podczas turnieju, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Szumowie Pani Bożenie Kosobudzkiej oraz pracownikom ZS Panu Kazimierzowi Daniszewskiemu i Panu Zbigniewowi Komor.

Galleria zdjęć