Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.

Więcej informacji