Start
Aktualności


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW GMINY SZUMOWO W CZASIE KADENCJI 2010 – 2014 PDF Drukuj Email
czwartek, 23 października 2014 09:54

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW GMINY SZUMOWO

W CZASIE KADENCJI 2010 – 2014

 

Dobiega końca kadencja 2010 – 2014, dlatego chciałbym dokonać krótkiego przeglądu naszych dokonań w ciągu tych 4 ostatnich lat. Podsumowując ten okres, chciałbym przypomnieć najważniejsze przedsięwzięcia, inwestycje, które zrealizowaliśmy w tym czasie.

Priorytetem naszych wspólnych działań zawsze było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i to nie tylko poprzez budowę, udoskonalanie infrastruktury technicznej, odpowiednie wyposażenie jednostek OSP, współpracę z innymi służbami, ale także poprzez wytworzenie odpowiedniej atmosfery poczucia bezpieczeństwa, by mieszkańcy byli pewni, że zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, jeśli dojdzie do jakiegoś nieszczęścia – klęski żywiołowej, wypadku, pożaru. Bo przecież oprócz zadań inwestycyjnych, które corocznie wykonujemy, realizujemy szereg zadań – programów z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, z zakresu szkolnictwa, kultury, sportu czy ochrony zdrowia.

Ważnym kierunkiem naszych działań związanych z rozwojem gospodarczym gminy było stworzenie poprzez zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, korzystną dla przedsiębiorców politykę podatkową, odpowiedniej bazy mającej wpływ na rozwój gospodarczy gminy, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. Niejednokrotnie opisywano naszą gminę w mediach jako gminę o wysokim poziomie rozwoju, gminę która plasuje się w czołówce rozwiniętych gospodarczo gmin województwa podlaskiego.

Chciałbym więc krótko przypomnieć te najważniejsze zadania inwestycyjne, które wykonaliśmy w czasie kadencji.

Chciałbym rozpocząć od inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Łącznie wybudowaliśmy w ciągu tych 4 lat 7 km i 300 m dróg asfaltowych –  kolejnych dróg, bo wcześniej też budowaliśmy.

Nowe nawierzchnie asfaltowe powstały w miejscowościach: Srebrny Borek, Paproć Duża, Kalinowo, Krajewo-Budziły, Wyszomierz Wielki, Ostrożne i Głębocz Wielki.

Zostały również wyremontowane istniejące nawierzchnie asfaltowe (wykonano tzw. Nakładki bitumiczne na drogach w Szumowie, Pęchratce Polskiej, Srebrnej, Rynołtach, Głęboczu Wielkim, Krajewie-Budziły – łącznie o długości 1 km 700 m.

Czytaj więcej…
 
Informacja o usuwaniu azbestu z terenu Gminy Szumowo w 2014 r. PDF Drukuj Email
piątek, 17 października 2014 07:28

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SZUMOWO

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

W związku z obowiązkami wynikającymi z wieloletniego programu pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032” Gmina Szumowo podjęła uchwałę Nr XVIII/82/08 Rady Gminy Szumowo z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalania „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szumowo na lata 2008 – 2032”. Główne cele programu to:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

-minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium gminy,

likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na terenie Gminy Szumowo zinwentaryzowane zostało około 8832,900 Mg azbestu stanowiących w 100% pokrycia dachowe, których stopień pilności kształtuje się następująco:

Czytaj więcej…
 
Zakup z dotacji Województwa Podlaskiego PDF Drukuj Email
czwartek, 02 października 2014 10:16

zdjęcie zakupionego sprzętu OSPGmina Szumowo w ramach umowy z dnia 16 czerwca 2014 roku pomiędzy gminą Szumowo a Województwem Podlaskim otrzymała pomoc finansową w kwocie 6000zł. dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyżej wymieniona dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego umożliwiła zakup agregatu prądotwórczego, pilarki spalinowej,  węży pożarniczych W-75, W-52 w ilości 5 szt., a także 9 kpl. ubrań koszarowych oraz 3 kpl. mundurów strażackich dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchratce Polskiej.

Przypomnijmy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Pęchratce Polskiej staciła podobny sprzęt na skutek kradzieży, który to miał miejsce pod koniec 2013 roku.


Wójt Gminy Szumowo, Zarząd OSP w Szumowie i Pęchratki Polskiej serdecznie dziękują Województwu Podlaskiemu za udzielone wsparcie finansowe na zakup podstawowego wyposażenia.

.

Czytaj więcej…
 
Wypadek samochodu i pożar lasu w Głęboczu Wielkim. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 września 2014 09:49

W minioną niedzielę tj. 28 września 2014 roku odbyły się ćwiczenia bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szumowo oraz głównych jednostek z powiatu zambrowskiego zorganizowanych we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie .
Ćwiczenia pod kryptonimem „Las 2014” zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Szumowie, przy współpracy z Nadleśnictwem Łomża, Państwową Strażą Pożarną w Zambrowie i Wójtem Gminy Szumowo. Miejsce to teren kompleksu leśnego w miejscowości Głębocz Wielki.

Czytaj więcej…
 
„Kreatywne popołudnia z GOK Szumowo w roku szkolnym 2014-2015.” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 września 2014 14:02

.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe na zajęcia w roku szkolnym 2014 – 2015.

Szeroki wachlarz tematyczny zajęć umożliwi nie tylko aktywne spędzenie czasu wolnego od zajęć szkolnych, ale też pozwoli odkrywać pasje i talenty ,rozwijać zainteresowania, wykorzystać zdolności i predyspozycje. Chcąc zapewnić jak największą efektywność proponowanych działań część zajęć zostanie przeprowadzona z podziałem na grupy wiekowe.

ZAJĘCIA DLA 6-7 LATKÓW

  1. Zabawy językiem angielskim” – w środy od 16.00 do 17.00

Czytaj więcej…