Aktualności

Zdjęcie flagi z napisem 50 lecia OSP w Srebrnym BorkuW minioną niedzielę strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku oraz goście zaproszeni obchodzili 50-lecie istnienia swojej jednostki.

Przypomnijmy, że jednostka rozpoczęła swą działalność w roku 1962, w czasie zebrania wiejskiego, które odbyło się w domu państwa Murawskich, część mieszkańców Srebrnego Borku zdecydowała o założeniu OSP. Na zebranie przybył ówczesny Komendant Powiatowy ZSP Kazimierz Narewski oraz pracownik ZSP w Zambrowie Henryk Zalewski. Pierwszym prezesem został Mieczysław Kołota, który pełnił tę funkcję od roku 1962 do 1994. Kolejnym prezesem, w latach 1994-2005, był Jan Szymański. Następnie w roku 2005 funkcję tę objął Zbigniew Sadłowski i pełni ją do dziś. Obecnie jednostka liczy 38 członków, w tym 30 zwyczajnych i 8 honorowych.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się w samo południe

Punkt Konsultacyjny w NZOZ Centrum Medyczne „ZDROWIE”
Szumowo ul. Dolna 24
tel. (86) 47 69 149

jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczającymi Oddziały Lecznictwa Odwykowego oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.
Zadania Punktu Konsultacyjnego to:

Po raz kolejny w minioną sobotę, 27 czerwca w Paproci Dużej odbyły się dwa wyścigi kolarskie dla amatorów w ramach Mistrzostw Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego w Kolarstwie Szosowym.
Po zakończeniu wyścigów nastąpiło uroczyste przekazanie wozu Ochotniczej Straży Pożarnej w Paproci Dużej. Jest to pierwszy samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO jaki jest aktualnie w posiadaniu naszej jednostki, sprawdzony w warunkach bojowych. Symbolicznego przekazania kluczyków dokonał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
Ten samochód nie tylko poprawia bezpieczeństwo mieszkańców Paproci Dużej, ale jest także czynnikiem wywołującym zainteresowanie i zachęcającym młodych ludzi do wstępowania w szeregi OSP i aktywnego uczestnictwa oraz niesienia pomocy potrzebującym.

"Żyj z pasją" to przesłanie i hasło przewodnie koncertu, który odbył się w miniony czwartek, 25 czerwca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Koncert zakończył pierwszy rok nauki uczestników zajęć z zakresu nauki gry na gitarze i pianinie, pod kierunkiem instruktora Pana Maciej Maksymiuka. Młodzi adepci sztuki muzycznej już po raz drugi w tym roku mieli okazję zaprezentować nabyte podczas zajęć umiejętności przed publicznością. Pierwszy koncert ph. "Rosnę z muzyką" odbył się w styczniu , zaledwie po czterech miesiącach nauki. Na widowni, oprócz osób najbliższych naszych wykonawców, a więc rodziców, dziadków, rodzeństwa zasiedli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Szumowo p. Hanna Szabłowska, Skarbnik Gminy p. Halina Dmochowska, Główna księgowa GOK p. Jolanta Baczewska oraz Dyrektor GOK p. Mirosława Gwardiak.

SOBOTA 27 CZERWCA - PAPROĆ DUŻA

W sobotę 27 czerwca zapraszamy do Paproci Dużej w gminie Szumowo (z Warszawy i Białegostoku drogą nr. 8 a z niej kierunkowskaz Srebrna).

Biuro wyścigu : w budynku szkoły (zamiast Remizy), tam też zlokalizowany  będzie parking .

Start i meta przed budynkiem szkoły.

PROGRAM  ZAWODÓW

9.00 -11.30 - AKREDYTACJA ZAWODNIKÓW

12.00 - START (wszyscy startują razem)

14.00-14.30 - DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW.

W przypadku zgłoszenia się chętnych do wyścigu dzieci w przedziale wiekowym 7-9 lat oraz 10-12 lat z podziałem na płeć, będzie zorganizowany wyścig na dystansie 700 m (rondo w Paproci Dużej), po zakończeniu wyścigu głównego.

Uprzejmie informujemy, że IX sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szumowo za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok;
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szumowo za rok 2014;
3) zmian budżetu gminy na 2015 rok.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.