Aktualności

Informacja z Fundacji BOŚ o 2 edycji konkursu EkoModel.

II WIELKA LIPCÓWKA JUŻ ZA NAMI …

    W lipcu na placu przy remizie OSP w Srebrnym Borku odbyła się II  WIELKA ,,LIPCÓWKA” zorganizowana przez KGW ,, Boróweczki”.
    W wydarzeniu licznie uczestniczyły dzieci ich rodzice i dziadkowie, jednym słowem wszyscy mieszkańcy Srebrnego Borku oraz okolicznych miejscowości. Zgromadzonych gości powitał DJ Zbyszek, który uświetniał imprezę muzyką  do białego rana.

 Logo KRUS.Uwaga !!!

Oszuści podający się za pracowników KRUS.

 

 

 

      Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy program został wprowadzony w życie na mocy rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 517), a następnie zmieniony w 2016 r. i 2017 r.

Zdjęcie Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Szumowo w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.W dniu 17 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie „Olimpiady Aktywności Wiejskiej – edycja 2016/2017”. Organizatorem Olimpiady jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs koordynuje Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Nagrody i wyróżnienia uroczyście wręczali Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Członek Zarządu Stefan Krajewski.

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice dziękują za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.

 

Podziękowania.

 

 

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży realizuje projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:
•    osoby 50 +,
•    kobiety,
•    osoby niepełnosprawne,
•    osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy
•    osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Zaproszenie w formie plakatu na piknik rodzinny w Paproci Dużej na dzień 23 lipca 2017 roku.Koło Gospodyń Wiejskich z Paproci Dużej serdecznia zaprasza na piknik rodzinny.

Data: 23 lipca 2017 roku godz. 12.00

 

 

 

Festyn rodzinny w Pęchratce Polskiej w dniu 9 lipca 2017 roku.W słoneczną lipcową niedzielę na placu przy OPS w Pęchratce Polskiej zapanowała radosna atmosfera zabawy. Tego właśnie dnia odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pęchratki Polskiej. Bogaty program festynu sprawił, że plac wypełnił się uczestnikami imprezy. Pierwsi goście przybyli już przed godziną 14.00.