Aktualności

Uprzejmie zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie

z następującym porządkiem:


1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Urząd Gminy Szumowo poszukuje pracownika ds. inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Preferowane wykształecenie techniczne w zakresie: budownictwo, architektura, zagospodarowanie przestrzenne.

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo.

14 października obchodzone jest w Polsce Święto Edukacji Narodowej - Dzień Nauczyciela - jak się dawniej mówiło.

Z tej okazji w naszej szkole, w przeddzień tej uroczystości, powinszowaniom i miłym słowom nie było końca. Życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom złożyła dyrektor szkoły, Bożena Kosobudzka. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Zaremba, wyrażając wdzięczność dzieci i rodziców, zabrała głos, aby w imieniu wszystkich, dla których pracują nauczyciele, podziękować za ich codzienny trud.

Święto, które obchodziliśmy w ubiegły czwartek, to okazja do uhonorowania nauczycieli i pracowników szkoły. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Dyrektora Zespołu Szkół w Szumowie i Wójta Gminy Szumowo. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Wczoraj 17 października 2016 roku swoje 100 urodziny świętował najstarszy mieszkaniec Gminy Szumowo Pan Wincenty Jastrzębski. Mieszkaniec wsi Pęchratka Polska.

Ten wyjątkowy dzień Jubilat spędził w gronie rodziny i licznie przybyłych gości.

Podczas uroczystości Jubilat nie krył wzruszenia i radości z odwiedzin i otrzymanych życzeń.Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Agnieszka Żochowska złożyli gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Listy gratulacyjne z okazji setnych urodzin przesłali także Premier Beata Szydło oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski. Jubilat otrzymał od zaproszonych gości mnóstwo życzeń, kwiatów i prezentów.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016"  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.
Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym znajdują sie na stronie: www.rownacszanse.pl

 
 
 
 
 
 
„Miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę Jego posłannictwa.
Tak rozumieli i urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy Jego uczniowie i naśladowcy.
Trzeba, aby to oblicze miłosierdzia było na nowo odsłaniane.”

                                                                                                     Jan Paweł II

„Bądźcie świadkami miłosierdzia”

W poniedziałek, dnia 17 października 2016 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji XVI Dnia Papieskiego, który w tym roku przeżywamy pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Proboszcz Parafii Szumowo ks. Kanonik dr Sławomir Grodecki, ksiądz wikariusz Marcin Ołtarzewski, a także przedstawiciele Gminy Szumowo: wójt pan Jarosław Cukierman, sekretarz pani Hanna Szabłowska i skarbnik pani Halina Dmochowska. Przesłaniem uroczystości były słowa Ojca Świętego „Dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia”.

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych .

Z  tej okazji Panie z  Koła „Dobrej Pani domu” działające przy Gminnym Ośrodku Kultury  zapraszają  na kiermasz kompozycji nagrobkowych.

Od 18 października do 31 października od godz. 09.00-21.00 w Gminnym Ośrodku Kultury można  będzie oglądać i zakupić wykonane przez Panie kompozycje. 

                                                                                                                          Serdecznie zapraszamy!

W sobotę 8 października 2016 roku przedstawiciele samorządu lokalnego i mieszkańcy Gminy Szumowo udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Podczas pielgrzymki jako dar dla jasnogórskiego klasztoru został przekazany ozdobny właz kanalizacyjny. Zamontowany on został na wejściu do systemu kanalizacji  klasztoru, w alejce przy Bramie Jana Pawła II.

Zgodnie ze szkolną tradycją 7 października 2016 roku w Gimnazjum w Szumowie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

W uroczystości, która odbyła się na sali gimnastycznej, wzięli udział Dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie Bożena Kosobudzka, wicedyrektor Anna Dąbrowska-Komor i cała społeczność szkolna.

Uczniowie klasy I a i  I b ustawili się w szpaler wzdłuż dekoracji, zajmując tym samym centralne miejsce podczas akademii. Następnie poczet sztandarowy wprowadził flagę państwową. Wówczas Pani Dyrektor skierowała do pierwszoklasistów ciepłe słowa powitania, a jedna z uczennic klasy II zapewniła, że  starsze klasy przyjmują ich do grona gimnazjalistów. W kulminacyjnym momencie, uniósłszy prawe dłonie, w skupieniu i z pełną powagą pierwszoklasiści wyrecytowali tekst przyrzeczenia, by na zakończenie słowem „Ślubujemy!” potwierdzić, że będą uczniami godnymi naszej szkoły i że zawsze będą się starali być „chlubą rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego”.

14 października 2016r. w atmosferze ciepła, radości i wzruszenia nastąpiło oficjalne i uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Srebrnej. Był to dzień szczególny.

Spełniły się marzenia nie tylko uczniów, ale całego społeczeństwa Gminy Szumowo.

W tym wyjątkowym momencie w dziejach szkoły, zebrało się grono szacownych osób. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, dyrektorzy gminnych palcówek oświatowych, przyjaciele szkoły, pracownicy obsługi, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.