Aktualności

zdjęcie z zebraniaW dniu 4 lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie spotkali się na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym by podsumować działalność minionego 2015 roku, a także wybór przedstawicieli Zarządu.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie OSP w Szumowie, a także zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe gminne i powiatowe w tym w jednej osobie Starosta Powiatu Zambrowskiego i jednocześnie Prezes OSP w Szumowie, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie Andrzej Popko, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski, Przewodniczący Rady Powiatu dh Józef Dąbrowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski, st. bryg. w st. spocz. Marek Bączyk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Karajewski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zambrowie kpt. Łukasz Chankowski, Komendant Gminny dh Waldemar Jankowski oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie dh Edward Lipiński.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie (ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo) ogłasza konkurs na stanowisko: do spraw świadczeń wychowawczych.

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu pomocy społecznej);
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6. wymagany minimum 2 letni staż pracy w pomocy społecznej;
7. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.

W związku z trwającymi pracami projektowymi nad rozwiązaniami technicznymi gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Szumowo, uprzejmie informuje, że w dniu 07.02.2016 roku od godz. 13.00 w sali GOK w Szumowie odbędą się konsultacje społeczne nad opracownanym projektem koncepcji pt. "Modernizacja gospodarki wodo-sciekowej na terenie Gminy Szumowo". W związku z powyższym Wójt Gminy Szumowo zaprasza do wzięcia udziału w w/w spotkaniu celem wypracowania rozwiązań, które pomogą rozwiązać tak ważną dla nas wszystkich sprawę. Poniżej podajemy link do strony gdzie można zapoznać się w wersją graficzną opracowania: http://1drv.ms/23DRYxB - 287.5MB (zip) należy pobrać i rozpakowć (PDF)

zdjęcie z turnieju szachowego w Paproci DużejSzachiści z Paproci Dużej z gminy Szumowo reprezentowali powiat zambrowski w XXI Feryjnym Festiwalu Szachowym pod patronatem Prezesa SM „Perspektywa” w Łomży. Turniej rozgrywany był przez trzy dni 25.01.2016r. – 28.01.2016r. Odbyły się turnieje A, B, C odpowiednio na przestrzeni siedmiu rund systemem szwajcarski kojarzeniem komputerowym, dziewięciu rund i jedenastu rund. Tempo gry dla turnieju A wynosiło 60min., dla B – 30 min., dla C – 5 min. O kolejności miejsc przy równej ilości punktów decydował skrócony system wartościowania Bucholtza, pełny system wartościowania Bucholtz, progres. 

Apelujemy do mieszkańców Gminy Szumowo o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się "bezdomne psy", to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów.

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezdomne. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie w Urzędzie Gminy.

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w roku 2016, wnioski będą przyjmowane w terminach:

  • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni składają wniosek, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego. Faktury mogą pochodzić z okresu 1 sierpnia 2015 r. - 31 stycznia 2016 r.,
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Zdjęcie z uroczystości Dnia Babci i DziadkaBabcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni, w których w szczególny sposób możemy podziękować im za bezinteresowną miłość, wsparcie w trudnych chwilach, za ich mądrość, dobroć i ciepło, to dni pełne radości, uśmiechu i łez wzruszenia.
Właśnie z tej okazji dnia 26 stycznia 2016 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyła się uroczystość z okazji ich święta. Zaproszeni dziadkowie bardzo licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt.

Zdjęcie z choinkiDnia 22 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyła się Choinka noworoczna zorganizowana przez Gminne Przedszkole w Szumowie. Po raz pierwszy w tym roku została ona połączona z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Jest to szczególne święto, w którym każda wnuczka i każdy wnuczek wyrażają swoją miłość dziękując za całe dobro, jakie otrzymują od Babci i Dziadka.
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Szumowie, która przywitała zaproszonych gości: Babcie i Dziadków, Rodziców oraz przedstawicieli organu prowadzącego - Panią Sekretarz Hannę Szabłowską i Panią Skarbnik Halinę Dmochowską. Po krótkich życzeniach, dzieci wystawiły Jasełka oraz zaśpiewały i zatańczyły w specjalnie przygotowanym na to święto repertuarze.

Zdjęcie z zabawyPo ciężkiej pracy w I semestrze nauki uczniowie Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej niewątpliwie zasłużyli na odpoczynek oraz dobrą rozrywkę w postaci zabawy karnawałowej, która odbyła się w naszej szkole w sobotę - 23 stycznia 2016 roku.
Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana kolorowymi balonami, serpentynami, gwiazdami zachęcała do szampańskiej zabawy.  Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom.

zdjęcie z Dnia BabciDnia 22 stycznia 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie gościli swoich dziadków na uroczystej akademii z okazji ich święta.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Ewa Piwońska, która serdecznie przywitała seniorów, rodziców, nauczycieli i dzieci oraz przekazała wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim długiego zdrowia i życia, aby jak najdłużej otaczali swoje wnuki serdecznością i miłością i by ta serdeczność i miłość była odwzajemniona. Zwróciła uwagę na rolę jaką dziadkowie pełnią w życiu swoich wnuków i w środowisku lokalnym.