Aktualności

UWAGA! Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie informuje, iż III Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Szumowo 2019” zaplanowany na dzień 25 kwietnia 2019 r. z powodów niezależnych od organizatorów zostaje przełożony na inny termin, o którym wszystkich zainteresowanych powiadomimy telefonicznie.

Realizując wytyczne Wojewody Podlaskiego - Starostowie sporządzają i aktualizują listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu. Lista taka zamieszczona jest na stronie www Powiatu Zambrowskiego https://www.powiatzambrowski.com/nieodplatna-pomoc-prawna.

WOR Team serdecznie zaprasza wszystkich miłośników motoryzacji na ,,Wielki Piknik Motoryzacyjny - rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego klubu WOR Team’’.

Wydarzenie rozpocznie się 28 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 na zielonych terenach rekreacyjnych ,,mini skansen'' w Szumowie. 

 

 

      W dniach 10 - 11 kwietnia 2019 r. w ramach Inicjatywy edukacyjnej pt. „Pomagać można w każdym wieku – wolontariat dla seniora” w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyły się zajęcia, w których udział wzięło 15 seniorów, a właściwie seniorek z gminy Szumowo.
      Inicjatywa ta została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, przy  wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie.

Sukcesem zakończyły się wielomiesięczne starania Wójta Gminy Szumowo, zmierzające do pozyskania środków finansowych na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szumowo.

Na wniosek Gminy Szumowo, zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem w następujących kwotach:

1. Postanowienie Nr 51/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.(pobierz/zobacz)

2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. (pobierz/zobacz)

 

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i Biblioteka Gminna

zapraszają do udziału w III Konkursie Ortograficznym 

o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Szumowo 2019 r.”

 

 

6 kwietnia 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Ładach Polnych odbył się konkurs pt. ,,Tradycyjny i Współczesny Stół Wielkanocny’’. Konkurs został zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,Sąsiadki’’ oraz Wójta Gminy Zambrów Pana Jarosława Kos.
Do kulinarnej konkurencji przystąpiło 17 kół gospodyń wiejskich z powiatu zambrowskiego: Gminy Szumowo, Zambrów i Kołaki Kościelne.

Światowy Dzień Zdrowia wytyczony jest przez Światową Organizację Zdrowia ( World Health Organization).
W 2019 roku tematyka obchodów to ,,Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej” nie jest to tylko hasło tegorocznego
Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Podkategorie