Aktualności

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie w dniu 19 stycznia 2017r. miał okazję gościć aktorów z Teatru „Kurtyna” z Krakowa. Teatr Kurtyna zaprezentował przedstawienie pt. „ Świat według Reksia”.
 
Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu  Gminy Szumowo obejrzały inscenizację  opowiadającą  historię o przyjaźni małej dziewczynki i jej wiernego psa.  Z ogromną dawką humoru spektakl ukazał takie wartości jak: odpowiedzialność za powierzone nam obowiązki,  opieka nad zwierzętami, których los zależny jest od człowieka, umiejętność używania  tzw. "magicznych słów": proszę, przepraszam, dziękuję. 

Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie za 2016 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2017 rok.

Minął rok 2016 - drugi w kadencji obecnych władz samorządowych Gminy Szumowo.
 
Przedstawiając sprawozdanie z działalności w 2016 roku należy podkreślić, że jest to tak naprawdę pierwszy rok, w którym obecny Wójt i Rada Gminy realizowali uchwalony przez siebie budżet. W roku 2015 realizowany był budżet przygotowany przez poprzedniego Wójta oraz Radę Gminy i został on częściowo zmieniony w ciągu roku. 
 
Rok 2016 był rokiem szczególnym. Obfitował on w wiele wydarzeń zarówno administracyjnych, kulturalnych jak i inwestycyjnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do wspólnej zabawy w czasie ferii zimowych 2017. 
 
W sobotę, 21 stycznia uczniowie szkół w województwie podlaskim rozpoczynają dwutygodniową przerwę od nauki. Osoby, które nie mają jeszcze pomysłu na spędzenie tegorocznych ferii mogą skorzystać z propozycji Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie. Jak zapewniają organizatorzy, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.

Koło Gospodyń Wiejskich z Ostrożnego serdecznie zaprasza na zabawę karnawałową 28.01.2017 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza   seniorów na wieczorek karnawałowy, który odbędzie się 28 stycznia 2017 r. (sobota) od godz. 18.00.
Odpłatność 35 zł od osoby.
W programie koncert Zespołu Folklorystycznego i Kapeli Stowarzyszenia „Szansa” w Zambrowie.
Zapisy i szczegółowe informacje w GOK Szumowo, tel. 86 4769294 lub 609238471.
 
 W piątek 6 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie , odbył się  Koncert Kolęd i Pastorałek.
 
W I części koncertu w repertuarze kolęd zaprezentowały się wokalistki ze studia wokalnego GOK :
Ewa Dębek, Emilia Menżyńska, Wioletta Frączyk, Vanessa Legacki oraz Urszula Mianowska.  
 
Następnie Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, Skarbnik Gminy Szumowo Pani Halina Dmochowska oraz Sekretarz Gminy Szumowo Pani Hanna Szabłowska wręczyli nagrody dla wyróżnionych uczestników konkursu plastycznego na „Figurkę Aniołka” .

Urząd Gminy Szumowo przypomina, że upływa ustawowy termin do złożenia oświadczenia przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza na Koncert Kolęd i Pastorałek w dniu 6 stycznia o godz. 16.00.

Wystąpią wokaliści ze studia wokalnego GOK Szumowo oraz zespół Pauper Band.
Podczas koncertu zostano ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody dla uczestników konkursu plastycznego na „Figurkę Aniołka”.
Serdecznie zapraszamy !

28.12.2016 roku w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020" podpisane zostało porozumienie na przygotowanie dwóch fiszek koncepcyjnych do wniosków w ramach:

1. Priorytetu 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii.
Projekt: "Zasypanie podziałów i uprzedzeń – historia lekcją na przyszłość".

W projekcie bierze udział dwóch partnerów. Z polskiej strony jest to Gmina Szumowo, natomiast z ukraińskiej Kniaginińska Rada Wsi.

Głównym celem projektu jest promowanie i kultywowanie kulturalnego i historycznego dziedzictwa regionu poprzez poszerzenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Promocję bogactwa lokalnej kultury i historii. Rozbudowę infrastruktury służącej propagowaniu lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zrozumienia różnic i podobieństw miedzy regionami, co przełoży się na wzrost wzajemnej tolerancji.