Start
Aktualności


Uwaga – metanol zabija ! PDF Drukuj Email
czwartek, 24 kwietnia 2014 09:16

Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

Czytaj więcej…
 
Wielkanoc 2014 PDF Drukuj Email
czwartek, 17 kwietnia 2014 07:09

Życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy i przybyłym Gościom zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiosennej radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Zdzisław Lutostański
Wójt Gminy

Wielkanoc, 2014.
 
Zarządzenie Nr 216/14 Wójta Gminy Szumowo z dnia 10 kwietnia 2014 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 kwietnia 2014 14:04

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Szumowo z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Czytaj więcej…
 
Nowe oblicze książki i biblioteki. PDF Drukuj Email
środa, 09 kwietnia 2014 11:16

Biblioteka Gminna w Szumowie rozpoczęła realizację projektu Nowe oblicze książki i biblioteki współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów przez Lokalną Grupę Działania Вrama Na Bagna.

Pierwszym z cyklu 4 spotkań autorskich jest spotkanie z Panią Małgorzatą Strękowską- Zarembą. Popularną pisarką, autorką podręcznika i dziennikarką. Pani Małgorzata jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Pisarka jest związana z naszą gminą i powiatem. Mama pisarki uczyła języka polskiego w szkole w Szumowie, w Głęboczu Wielkim i w Zambrowie. Przez wiele lat rodzina Strękowskich mieszkała w Głęboczu a potem w Zambrowie. Miło było powspominać te dawne czasy i znajomych.

Czytaj więcej…
 
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 02.04.2014 r. PDF Drukuj Email
środa, 09 kwietnia 2014 07:56

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie wydania postanowień o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi expresowej na odcinku 'województwo mazowieckie - Obwodnica Zambrowa".

Cała treść obwieszczenia dostępna jest w poniższym link w formacie PDF.

 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego WI-I.7820.2.11.2013.MB z dnia 02.04.2014 - (309 KB)