Aktualności

W dniu 13 września odbyły się uroczystości związane z 81 rocznicą Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. W tym roku uroczystości na terenie Gminy Szumowo miały skromniejszy charakter z powodu epidemii SARS-COV 2. O godzinie 12 władze Gminy Szumowo na czele z Panem Wójtem Jarosławem Cukiermanem oraz Przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Szymańską złożyli kwiaty pod pomnikiem w Łętownicy. Kwiaty oraz znicze złożyli również: delegacja Zespołu Szkół w Szumowie oraz Szkoły Podstawowej w Srebrnej, strażacy OSP Łętownica oraz mieszkańcy Łętownicy. W uroczystości uczestniczyli również Radni Rady Gminy Szumowo oraz zgromadzeniu mieszkańcy Łętownicy. Następnie wszyscy udali się uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych do kościoła parafialnego w Andrzejewie.

Po Mszy Świętej dalsza część uroczystości odbywała się na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman oraz Sekretarz Gminy Pani Hanna Szabłowska a także Wójt Gminy Andrzejewo, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz licznie zgromadzone delegacje złożyli kwiaty na grobie poległych w bitwie na polach Łętownicy i Andrzejewa oraz na grobie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej.uroczystościom towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego, pokazy ułańskie oraz wystawa broni palnej z okresu II wojny światowej. Oprawa wojskowa nadała uroczystości bardzo podniosły charakter.

Dnia 20 sierpnia wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Srebrna-Kalinowo-Ostrożne. Prace były prowadzone w miejscowości Srebrna w km 0+700 do 1+500. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 7cm (dwuwarstwowo 3cm+4cm) na długości ok.740m . Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił ok. 177 000zł.

Tereny rekreacyjne przy ul. Wyzwolenia w Szumowie tzw. mini skansen to miejsce szczególne. To tutaj odbywają się różnego rodzaju imprezy, spotkania, wydarzenia kulturalne i historyczne. To miejsce gdzie można poznać ciekawych ludzi oraz zapoznać się z różnego rodzaju wydarzeniami historycznymi jakie miały miejsce w naszych okolicach na przestrzeni lat. W sierpniu na terenie „mini skansenu” odbywały się różnego rodzaju wydarzenia takie jak: spotkanie uczestników rajdu historycznego p.n. „Rok 1920 na Ziemi Ostrowskiej”, premiera filmu „Niezłomny- Uśnik 1946”. Nasz „mini skansen” znalazł również nowe zastosowanie. Na jego terenie bowiem odbyła się profesjonalna sesja zdjęciowa.

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. 

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Gminne Biuro Spisowe w Szumowie informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały dyżury, które pełnią członkowie GBS.
Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu, poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne): 15:30 – 20:00.
Kontakt telefoniczny:
1. Hanna Szabłowska – Z-ca GKS: 500 191 315
2. Anna Mostowska – Koordynator GBS: 786 020 156
3. Małgorzata Polak – Członek GBS: 509 847 879

Informujemy Państwa o „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022".
Niezbędne informacje o programie dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacia/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych
Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227

Podlaski Kurator Oświaty

Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2019/2020 następujące osiągnięcia:

Tradycyjnie placówki oświatowe letnie miesiące wykorzystują na przeprowadzenie licznych remontów. Malowane są ściany, wymieniane okna, drzwi, podłogi. Wakacje to również czas, kiedy tempa nabierają nowe inwestycje, dzięki czemu w szkołach powstają nowe pomieszczenia oraz remontowane są całe budynki. W tym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 zakończyły się prace remontowe dwóch sal lekcyjnych nr 27 oraz nr 28 położonych na pierwszym piętrze budynku w Zespole Szkół w Szumowie, przebudowany oraz rozbudowany został budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Srebrna oraz wykonana została termomodernizacja budynku komunalnego w Srebrnej (Dom Nauczyciela).

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZUMOWIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

dzieci w wieku od 5 lat

poniedziałki od 5 października

od 16;00 grupa młodsza

od 17:00 grupa starsza.

MŁODSZEJ GRUPY TANECZNEJ MAŻORETEK

dzieci w wieku od 7 lat

czwartki od 24 września

od 16;00 grupa młodsza

od 17:00 grupa starsza.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu, zapraszają na Podlaski  Dzień Kukurydzy 13 września 2020 r.

Jako organizatorzy w programie przygotowali wiele atrakcji.  Między innymi do obejrzenia będą bogate kolekcje odmian kukurydzy, dzięki której będzie możliwość porównania różnych odmian, rosnących na podobnej glebie i w tych samych warunkach klimatycznych. Będzie można również skorzystać z porad doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, oraz konsultacji z doradcami wszystkich firm nasiennych biorących udział w Podlaskim Dniu Kukurydzy. Dla wszystkich, którzy chcieliby posiąść dodatkową wiedzę zorganizowane zostały wykłady pt. "Idealna kiszonka z kukurydzy – jaka powinna być?" który poprowadzi Pan Marek Skiba oraz "Wiosenne wyzwania, analiza sytuacji i perspektywy dla kukurydzy w 2020 r.", który wygłosi Pan Rafał Kowalski. Przeprowadzona zostanie również promocja w formie degustacji pn. "Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy do celów spożywczych" – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Ważnym punktem programu będzie także pokaz maszyn do zbioru kukurydzy. Szczegóły na www.odr.pl i na Facebooku Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zapraszamy

Podkategorie