Start
Aktualności


INFORMACJA O LIKWIDACJI STANOWISKA ZASTĘPCY WÓJTA (WICE WÓJTA) GMINY SZUMOWO PDF Drukuj Email
wtorek, 18 listopada 2014 10:35

 

Z dniem 18 listopada 2014 r. Pan Tomasz Wyszomierski został odwołany ze stanowiska zastępcy Wójta Gminy Szumowo.

Został rozwiązany stosunek pracy zawarty na podstawie powołania, a w związku z tym nie przysługuje żadna odprawa pieniężna.

Jednocześnie ze względów organizacyjnych oraz ograniczeniem wydatków zostało zlikwidowane z dniem 18 listopada 2014 r. stanowisko Zastępcy Wójta (Wice Wójta) Gminy Szumowo .

W załączeniu Zarządzenie Nr 250/14 Wójta Gminy Szumowo z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Szumowo.

 

Czytaj więcej…
 
96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę PDF Drukuj Email
środa, 12 listopada 2014 09:11

W dniu wczorajszym tj. 11 listopada odbyły się uroczyste obchody Dnia Niepodległości w gminie Szumowo. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Jest to najważniejsze polskie święto narodowe obchodzone od dnia 11 listopada 1918 roku.

Oficjalne obchody Święta Niepodległości w naszej gminie zainaugurował uroczysty przemarsz delegacji od Gminnego Ośrodka Kultury do miejscowego kościoła parafialnego, gdzie o godz. 9.00 odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez proboszcza naszej parafii księdza Sławomira Grodeckiego.

Czytaj więcej…
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW GMINY SZUMOWO W CZASIE KADENCJI 2010 – 2014 PDF Drukuj Email
czwartek, 23 października 2014 09:54

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW GMINY SZUMOWO

W CZASIE KADENCJI 2010 – 2014

 

Dobiega końca kadencja 2010 – 2014, dlatego chciałbym dokonać krótkiego przeglądu naszych dokonań w ciągu tych 4 ostatnich lat. Podsumowując ten okres, chciałbym przypomnieć najważniejsze przedsięwzięcia, inwestycje, które zrealizowaliśmy w tym czasie.

Priorytetem naszych wspólnych działań zawsze było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i to nie tylko poprzez budowę, udoskonalanie infrastruktury technicznej, odpowiednie wyposażenie jednostek OSP, współpracę z innymi służbami, ale także poprzez wytworzenie odpowiedniej atmosfery poczucia bezpieczeństwa, by mieszkańcy byli pewni, że zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, jeśli dojdzie do jakiegoś nieszczęścia – klęski żywiołowej, wypadku, pożaru. Bo przecież oprócz zadań inwestycyjnych, które corocznie wykonujemy, realizujemy szereg zadań – programów z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, z zakresu szkolnictwa, kultury, sportu czy ochrony zdrowia.

Ważnym kierunkiem naszych działań związanych z rozwojem gospodarczym gminy było stworzenie poprzez zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, korzystną dla przedsiębiorców politykę podatkową, odpowiedniej bazy mającej wpływ na rozwój gospodarczy gminy, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. Niejednokrotnie opisywano naszą gminę w mediach jako gminę o wysokim poziomie rozwoju, gminę która plasuje się w czołówce rozwiniętych gospodarczo gmin województwa podlaskiego.

Chciałbym więc krótko przypomnieć te najważniejsze zadania inwestycyjne, które wykonaliśmy w czasie kadencji.

Chciałbym rozpocząć od inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Łącznie wybudowaliśmy w ciągu tych 4 lat 7 km i 300 m dróg asfaltowych –  kolejnych dróg, bo wcześniej też budowaliśmy.

Nowe nawierzchnie asfaltowe powstały w miejscowościach: Srebrny Borek, Paproć Duża, Kalinowo, Krajewo-Budziły, Wyszomierz Wielki, Ostrożne i Głębocz Wielki.

Zostały również wyremontowane istniejące nawierzchnie asfaltowe (wykonano tzw. Nakładki bitumiczne na drogach w Szumowie, Pęchratce Polskiej, Srebrnej, Rynołtach, Głęboczu Wielkim, Krajewie-Budziły – łącznie o długości 1 km 700 m.

Czytaj więcej…
 
Informacja o usuwaniu azbestu z terenu Gminy Szumowo w 2014 r. PDF Drukuj Email
piątek, 17 października 2014 07:28

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SZUMOWO

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

W związku z obowiązkami wynikającymi z wieloletniego programu pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032” Gmina Szumowo podjęła uchwałę Nr XVIII/82/08 Rady Gminy Szumowo z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalania „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szumowo na lata 2008 – 2032”. Główne cele programu to:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

-minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium gminy,

likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na terenie Gminy Szumowo zinwentaryzowane zostało około 8832,900 Mg azbestu stanowiących w 100% pokrycia dachowe, których stopień pilności kształtuje się następująco:

Czytaj więcej…
 
Zakup z dotacji Województwa Podlaskiego PDF Drukuj Email
czwartek, 02 października 2014 10:16

zdjęcie zakupionego sprzętu OSPGmina Szumowo w ramach umowy z dnia 16 czerwca 2014 roku pomiędzy gminą Szumowo a Województwem Podlaskim otrzymała pomoc finansową w kwocie 6000zł. dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyżej wymieniona dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego umożliwiła zakup agregatu prądotwórczego, pilarki spalinowej,  węży pożarniczych W-75, W-52 w ilości 5 szt., a także 9 kpl. ubrań koszarowych oraz 3 kpl. mundurów strażackich dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchratce Polskiej.

Przypomnijmy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Pęchratce Polskiej staciła podobny sprzęt na skutek kradzieży, który to miał miejsce pod koniec 2013 roku.


Wójt Gminy Szumowo, Zarząd OSP w Szumowie i Pęchratki Polskiej serdecznie dziękują Województwu Podlaskiemu za udzielone wsparcie finansowe na zakup podstawowego wyposażenia.

.

Czytaj więcej…
 
Wypadek samochodu i pożar lasu w Głęboczu Wielkim. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 września 2014 09:49

W minioną niedzielę tj. 28 września 2014 roku odbyły się ćwiczenia bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szumowo oraz głównych jednostek z powiatu zambrowskiego zorganizowanych we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie .
Ćwiczenia pod kryptonimem „Las 2014” zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Szumowie, przy współpracy z Nadleśnictwem Łomża, Państwową Strażą Pożarną w Zambrowie i Wójtem Gminy Szumowo. Miejsce to teren kompleksu leśnego w miejscowości Głębocz Wielki.

Czytaj więcej…