zdjęcie z remontu budynku SP w SzumowieZa kilka dni kończą się wakacje. W szkołach trwają intensywne prace remontowe. Na dzień rozpoczęcia roku szkolnego prace wewnątrz budynków będą ukończone.

 W budynku Zespołu Szkół w Szumowie trwają prace remontowe w trzech salach lekcyjnych. Swym zakresem obejmują wymianę drzwi do klas, roboty posadzkowe, malowanie ścian, rur i grzejników, wymianę oświetlenia oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Natomiast, w Szkole Podstawowej w Srebrnej rozpoczęły się prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentów oraz  stropodachów, wymianie okien i drzwi, wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, regulacji hydraulicznej instalacji c.o., modernizacji oświetlenia, założeniu instalacji fotowoltaicznej, wymianie podgrzewaczy elektrycznych oraz kotłowni. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada 2019r. Wykonywane są również remonty kilku sal lekcyjnych.

Remont Szkoły Podstawowej w Srebrnej jest możliwy dzięki dofinansowaniu z projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej oraz komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Po zakończeniu tegorocznych inwestycji dzieci będą mogły kształcić się w coraz lepszych warunkach.