Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Szumowo na spotkanie, które odbędzie się 29.07.2020r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Spotkanie realizowane jest w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW i ma na celu przeprowadzenie diagnozy potrzeb lokalnej społeczności.

Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” zaprosiła do współpracy Gminę Szumowo oraz organizacje działające na terenie gminy do udziału w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW”. „Lokalne Partnerstwa PAFW” są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne. Organizowane spotkanie jest częścią

przeprowadzanej diagnozy. Diagnoza ma służyć rozpoznaniu potrzeb naszej lokalnej społeczności w zakresie rozwoju społecznego. Dzięki niej łatwiej będzie nam określić kierunki podejmowanych zadań i odbiorców działań. Dowiemy się, czego mieszkańcom gminy najbardziej brakuje, co chcieli by zrobić i co według nich stanowi barierę i jest przyczyną braku realizacji tych planów. Wyniki przeprowadzonej diagnozy pozwolą nam w optymalny i efektywny sposób dostosować do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy posiadane zasoby finansowe, ludzkie i instytucjonalne.

Serdecznie zapraszamy.