Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Zdjęcie ze spotkania mieszkańców w Łętownicy

 

2018-02-20. W ramach konkursu "Opowiedz ..." Koło Gospodyń Wiejskich w Łętownicy zgłosiło film opowiadający o projekcie "Od czegoś trzeba zacząć”  Trzymajcie kciuki!

 

 

    "Od czegoś trzeba zacząć ..." trafnie wskazuje potrzeby społeczności. W ostatnim czasie wzrosła aktywność społeczna niektórych mieszkańców Łętownicy. Młodzi, kreatywni ludzie wykazują duże chęci do działania dla dobra wspólnego. Z ich inicjatywy KGW zwiększyło znacznie swoją liczebność. W ostatnim czasie również został przekazany OSP w Łętownicy budynek po szkole podstawowej zlikwidowanej 3 lata temu. Łącząc siły i wspierając się na wzajem, obie te grupy opracowały plan działań na ubiegły rok i sposoby ich realizacji. Zintegrowali i zaktywizowali wszystkich mieszkańców Łętownicy. Zaproponowali nowe formy spędzania czasu wolnego. Doposażyli budynek szkoły w sprzęt oraz gry zręcznościowe i edukacyjne dla dzieci, przenieśli siłownię z remizy strażackiej do sali gimnastycznej, uporządkowali teren wokół budynku. Promują swoją wieś, kultywując jej tradycje.
Link z krótkometrażowym filmem zgłoszony do konkursu.


Film krótkometrażowy "Od czegoś trzeba zacząć...."