Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak AB-I.7840.6.43.2019.OW z dn.20.09.2019r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,tj.gazociąg DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP - LT (Polska - Litwa)"

Obwieszczenie

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu sieciowym w Wyszomierzu Wielkim, gm.Szumowo

Informacja

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. AB-I.7840.6.43.2019.OW o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjknego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

obw.woj.podls.skroplony-gaz.pdf