Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

Wójt Gminy Szumowo, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/278/22 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od dnia 1 stycznia 2023 r. należna stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych gdzie odpady zbierane są w sposób selektywny i kompostowane są bioodpady wynosi:
od gospodarstwa jednoosobowego - 22 zł
od gospodarstwa 2-3 osobowego - 55 zł
od gospodarstwa 4-5 osobowego - 83 zł
od gospodarstwa 6 osobowego i więcej - 100 zł

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych gdzie odpady zbierane są w sposób selektywny (bez kompostownika) wynosi:
od gospodarstwa jednoosobowego - 34 zł
od gospodarstwa 2-3 osobowego - 67 zł
od gospodarstwa 4-5 osobowego - 95 zł
od gospodarstwa 6 osobowego i więcej - 112 zł

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:
od gospodarstwa jednoosobowego - 68 zł
od gospodarstwa 2-3 osobowego - 134 zł
od gospodarstwa 4-5 osobowego - 190 zł
od gospodarstwa 6 osobowego i więcej - 224 zł

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona przez Radę Gminy na rok 2023 r. nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, jeżeli nie zajdą żadne inne zmiany mające wpływ na wyliczenie wysokości opłaty.
Wpłat można dokonywać u Sołtysów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Szumowo nr 23 8770 0004 0000 0677 2000 0380

Informuje się, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

   

 Do pobrania:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2024 R.

 

    

 baner-gospodarka-odpadami-1_400x566.png

 

 Harmonogram wywozu odpadów dla wpisanego adresu z terenu gminy Szumowo.

Chcesz być na bieżąco? Skorzystaj z system SEGREGO, który umożliwia mieszkańcom w wygodny sposób wyszukać swój harmonogram odbioru odpadów, a nawet zamówić przypomnienia o nadchodzących terminach wywozu śmieci czy płatnościach. W wersji mobilnej otrzymuj ważne wiadomości i przypomnienia od gminy Szumowo. Kliknij na poniższy obrazek.

Wejście do systemu SegreGo. Harmonogram wywozu odpadów.

Bądź na bieżąco! Zamów powiadomienia o wywozie swoich śmieci. Otrzymuj informacje i powiadomienia z gminy Szumowo za pomocą aplikacji BLISKO.

System SEGREGO jest bezpłatny, mieszkańcy mają do niego dostęp na stronie: https://www.szumowo.pl w zakładce Czystość i porządek  oraz w aplikacji mobilnej „BLISKO” dostępnej na Android i iOS (aplikacja do zainstalowania na smartfonie). Obie opcje udostępniają takie same informacje, podstawowa różnica jest w systemie powiadomień: na stronie internetowej możemy zamówić powiadomienia na skrzynkę e-mail, natomiast dzięki aplikacji będziemy otrzymywać przypomnienia i wiadomości na telefon oraz dodatkowo wszystkie informację będą zawsze pod ręką.

Korzystanie z SEGREGO w wersji mobilnej (na smartfony) ma jeszcze jedną zaletę. Aplikacja BLISKO poza Gospodarką Odpadami w Gminie Szumowo udostępnia subskrypcję wiadomości nie tylko z gminy Szumowo lecz także od innych lokalnych nadawców np. „Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” czy „Koronawirus – serwis informacyjny”.

 

 Instrukcje:

 Do pobrania: