Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kontynuuje kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych.

FGR to pomoc skierowana do rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferuje wsparcie w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego.   

Więcej informacji można znaleźć: TUTAJ

Informujemy, że grantobiorcy biorący udział w projekcie o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych po rozeznaniu rynku i wybraniu potencjalnego wykonawcy mają obowiązek przedstawienia projektu umowy z wykonawcą do akceptacji przez grantodawcę.

Załączniki:

Regulamin

Minimalne parametry instalacji

Efekty ekologiczne grantu

Wniosek o płatność

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

W okresie przerwy w stacjonarnej nauce dzieci spowodowanej obostrzeniami związanymi z epidemią Sars-CoV 2 w Szkole Podstawowej w Srebrnej trwały remonty korytarza oraz sali lekcyjnej. W wyremontowanych pomieszczeniach wymieniona została podłoga, ściany i sufity zostały wyszpachlowane i pomalowane oraz wymienione zostały grzejniki i parapety. Dodatkowo wyremontowane zostało pomieszczenie szatni.

Koszt całego przedsięwzięcia był pokryty z budżetu Gminy Szumowo w kwocie 50 000 zł oraz ze środków zaoszczędzonych przez dyrektora z planu finansowego jednostki w wysokości 35 tyś zł.

Dzięki uzyskaniu nowego wyglądu sali lekcyjnej oraz korytarza uczniów Szkoły Podstawowej w Srebrnej czekają same miłe chwile spędzone nie tylko na nauce, ale i zabawie z rówieśnikami.

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szumowo i Srebrna
Wójt Gminy Szumowo
zaprasza Mieszkańców Gminy Szumowo do zapoznania się z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szumowo i Srebrna, zlokalizowanych w granicach obrębów: Srebrna, Szumowo, Wyszomierz Wielki i Żabikowo. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo”.
W związku z powyższym zainteresowani w terminie od 10 maja do 21 maja 2021 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30, mogą składać ewentualne uwagi dotyczące przebiegu projektowanej trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Uwagi należy składać w wyżej wymienionym terminie do Wójta Gminy Szumowo na adres: Urząd Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, sprecyzowanie uwag oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
ZASTĘPCA WÓJTA
Hanna Szabłowska

W związku z ochodzonym 8 maja Dniem Bibliotekarza wszystkim pracownikom biblioteki w Szumowie składamy najserdeczniejsze życzenia.

 

W związku z zakończonym naborem wniosków o grant na indywidualne instalacje fotowoltaiczne współfinansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 komisja powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Szumowo po zweryfikowaniu złożonych wniosków zakwalifikowała 68 grantobiorców.

Poniżej przedstawiono listę grantobiorców na podstawie regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo w ramach projektu pt: „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo”.

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.
Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.
Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

Plecionkarstwo jest jedną z najstarszych form rękodzieła. Słoma to bardzo wdzięczny materiał, z którego pomysłowy twórca jest w stanie wykonać ozdoby, zabawki, przedmioty dekoracyjne i użytkowe. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach. Zajęcia będą odbywały się w środy od godz. 16:15.
Zapisy trwają do 09.05.2021r. Preferowany wiek uczestników to 14+, mile widziane osoby dorosłe

Równocześnie trwają również zapisy na warsztaty wokalne. Warsztaty adresowane są do młodzieży, dorosłych i seniorów, a także do wszystkich osób, które chcą rozpocząć przygodę ze śpiewem lub rozwinąć dotychczasowe umiejętności wokalne. Liczba miejsc ograniczona!  Zapisy trwają do 07.05.2021 r. Termin i godziny spotkań zostaną podane w terminie późniejszym.

Zapisy trawają w budynku GOK, telefonicznie lub  poprzez komunikator Messenger.
Tel: 86 476 92 94
609 238 471
604 839 460
Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach.

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zakończył się organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie konkurs „Miejscowości z gminy Szumowo dawniej i dziś”.

Celem konkursu było: poznanie historii, tradycji i kultury regionu, zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania dziejów swoich miejscowości, kultywowanie pamięci i rozwijanie tożsamości lokalnej poprzez przekazywanie z pokolenia na pokolenie ważnych informacji z zakresu historii, tradycji i kultury.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych, działających na terenie gminy Szumowo. Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy opisującej wybraną przez uczestnika miejscowość gminy Szumowo, z uwzględnieniem takich elementów jak: opis ważnych, ciekawych pod względem historycznym, społecznym, rekreacyjnym i turystycznym miejsc, przybliżenie znanych, ciekawych postaci mieszkających lub wywodzących się z danej miejscowości, zapis wspomnień najstarszych mieszkańców i działaczy lokalnych, opis ciekawych wydarzeń i epizodów historycznych z życia mieszkańców.

Pierwsze miejsce i nagrodę główną zdobył uczeń klasy III Jakub Kowalewski z Ostrożnego, który opisał swoją rodzinną miejscowość Ostrożne, opierając się na wiadomościach zebranych od swoich dziadków i rodziców, relacjach mieszkańców oraz publikacjach historycznych. Dodatkowym atutem pracy jest udokumentowanie szeregu opisanych wydarzeń fotografiami.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi pomysłowości, inwencji twórczej i ogromnej wiedzy historycznej.

Dziękujemy państwu za korzystanie z nowego systemu BLISKO. Od 1 czerwca 2021r. będzie on podstawowym systemem powiadamiania mieszkańców Gminy Szumowo. W drodze przypomnienia informujemy, że równolegle działający system powiadomienia SMS będzie działał do końca maja. Zachęcamy użytkowników aplikacji mobilnej BLISKO do rozpropagowania tej wiadomości wśród znajomych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na pobranie i używanie aplikacji BLISKO.

Więcej informacji o aplikacji BLISKO

Podkategorie