Aktualności

Od 15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2020 rok.

W związku z tym powstała kampania informacyjna pn. „Twój e-PIT", której celem jest wsparcie podatników w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków podatkowych. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w naszym kraju kampania zachęca podatników do internetowego rozliczenia zeznania podatkowego.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne
w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021r.

Gmina Szumowo od 1 do 20 marca 2021 będzie przyjmować wnioski o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych (formularz wniosku do pobrania ze strony). W pierwszej kolejności będą obsłużeni wnioskodawcy, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu w 2019 roku. Równocześnie będzie tworzona lista rezerwowa dla chętnych, którzy takiej deklaracji nie złożyli. Po wyłonieniu 68 grantobiorców zostaną z nimi podpisane umowy (wzór umowy załącznik nr 4 do regulaminu) udzielenia dofinansowania na montaż OZE instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo. Regulamin w załączeniu do pobrania. Grant jest w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej przez Grantobiorcę. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.).

Planowana wartość dofinansowania 65% kosztów kwalifikowalnych.

W lutym w szkołach na terenie gminy Szumowo trwała ogólnopolska akcja edukacyjna „EkoWalentynki - czyli kochamy recykling”. Akcja realizowana jest już od 10 lat. Uczestniczyło w niej ponad 1000 partnerów i stale grono się powiększa.

W działania włączył się Zespół Szkół w Szumowie, Szkoła Podstawowa w Srebrnej, Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie oraz Urząd Gminy Szumowo. Podczas akcji zbierane były zużyte baterie oraz zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. W zamian rozdawane były słodkie niespodzianki - lizaki serduszka.

W ramach przeprowadzonego projektu uczniowie i przedszkolaki przygotowali plakaty nt. recyklingu, odbyły się pogadanki promujące postawy proekologiczne i podnoszące wiedzę na temat elektroodpadów. Podczas przeprowadzonych zajęć dzieci dowiedziały się o zagrożeniach, jakie stwarzają te szkodliwe odpady.

W ramach "EkoWalentynek" dzieci pragnęły pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje również Ziemia. Że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety.

Organizatorzy EkoWalentynek dołożyli wszelkich starań, aby u dzieci kształtować właściwe postawy i przekonania względem ochrony naturalnego środowiska, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Szanowni mieszkańcy.
Od 1 marca 2021 roku ulega zmianie wysokość stawek i sposób naliczania opłaty za odpady komunalne. W związku z tym zmienia się również druk deklaracji i powstaje obowiązek złożenia nowej deklaracji.
Prosimy o wypełnienie i złożenie deklaracji do dnia 28.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Szumowo lub u Sołtysów.
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o organizowanej XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Hasło jedenastej edycji konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:
I grupa –klasy 0-III szkoły podstawowej,
II grupa –klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru jaki miał miejsce w dniu 8 lutego 2021 roku w miejscowości Pieńki Wielkie.

„Rodzina w pożarze straciła dorobek swojego życia. Spłonęły wszystkie maszyny rolnicze, zapewniające utrzymanie tej rodziny.

Dlatego gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość pomocy poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. Pomóżmy solidarnie rodzinie w tych jakże trudnych dla niej chwilach. Z naszym wsparciem będzie jej łatwiej odnaleźć się w tej tragicznej sytuacji.

Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi dobrego serca o wsparcie finansowe oraz o udział w rozpowszechnieniu akcji".

Poniżej udostępniamy link do zrzutki.pl – Pomoc firmie UR Blejk

https://zrzutka.pl/2t35y4

28 stycznia 2021r.  Marszałek Województwa przedstawił listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w konkursie na odnawialne źródła energii. Środków starczyło tylko dla 47 wnioskodawców, angażując 57 mln zł na nowe panele fotowoltaiczne. Na 23 miejscu znalazł się projekt naszej gminy.
Przedsięwzięcie „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Szumowo”  zapewnia, iż mieszkaniec rozumiany jako grantobiorca otrzyma dofinansowanie na maksymalnym poziomie  dofinansowania wynoszącym  65% lub zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację Projektu.
Informujemy, że obecnie pracujemy nad przygotowaniem ścieżki postępowania w czasie epidemii, niemniej nabór wniosków ruszy 1 marca 2021r. 


Grantobiorcy   zostaną      wybrani     w     drodze     otwartego     naboru     z     zachowaniem  bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców. W pierwszej kolejności będą obsłużeni Grantobiorcy którzy złożyli deklaracje w 2019 roku.

Dzieci z Zespołu Szkół w Szumowie, Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej biorą udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki - czyli kochamy recykling”.

Akcja realizowana jest od 2010 roku. Celem jej jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka baterii i elektroodpadów prowadzona będzie do 14

 

.02.2021 roku. Jako uczestnicy akcji klasy otrzymały bezpłatne pojemniki do zbiórki baterii oraz wsparcie w postaci walentynkowych upominków, a po akcji zapewniony będzie odbiór zebranych baterii i elektroodpadów. W zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozdawane są lizaki serduszka. W ramach "EkoWalentynek" dzieci pragną pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety.

Akcję w Zespole Szkół w Szumowie koordynuje Pani Bożena Kosobudzka oraz Pani Alicja Doncer. w Szkole Podstawowej w Srebrnej Pani Halina Brutkowska oraz Pani Katarzyna Jastrząb natomiast w Szkole Podstawowej w Paproci Dużej Pani Elżbieta Lemańska oraz Pani Marzena Gawrych. Regionalnym koordynatorem akcji jest LGD Brama na bagna.

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

W styczniu 2021 roku ukończono kolejny etap remontu zabytkowego Domu Parafialnego w Szumowie. Działania sfinansowane zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Podlaskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Gminy Szumowo, Starostwo Powiatowe w Zambrowie oraz ofiarności parafian. Poniżej efekty wykonanych prac.

Podkategorie