Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

3W dniu dzisiejszym (29.11), podczas konferencji  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w  zastępstwie Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana , z-ca Wójta Pani Hanna Szabłowska odebrała certyfikat przyznany Gminie Szumowo za zajęcie 3 miejsca w kategorii Gmina EkoSkuteczna oraz 3 miejsce w kategorii Gmina EkoZaangażowana w rankingu Kuriera Porannego oraz Gazety Współczesnej przy współpracy WFOŚiGW w Białymstoku.
W kategorii “Gmina EkoSkuteczna” zwycięzca wyłaniany jest na podstawie sumy wartości wypłaconych środków na zrealizowane przez gminę przedsięwzięcia proekologiczne w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022.

SZUMOWO

Christmas

523 listopada w Gminnym Przedszkolu w Szumowie odbyła się bardzo ważna przedszkolna uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka.
Najpierw przybyłych gości przywitała pani dyrektor Małgorzata Sówka, następnie dzieci wystąpiły w krótkiej części artystycznej. Była to świetna okazja do pokazania, nabytych przez prawie trzy miesiące uczęszczania do przedszkola, umiejętności dzieci.

12W dniu 21 listopada 2023 r. w naszej szkole obchodziliśmy "Dzień Życzliwości i Pozdrowień". Celem akcji była promocja życzliwości i zachęcanie do czynienia dobra na różnych płaszczyznach. Wystarczy uśmiechnąć się, być uprzejmym dla innych, pomóc komuś bezinteresownie. Panie Anna Mioduszewska i Katarzyna Mianowska zaprosiły  przedszkolaków, uczniów wszystkich klas, nauczycieli oraz pracowników szkoły do włączenia się do wspólnej akcji. Uczniowie, który przyszli do szkoły ubrani na żółto lub  posiadali element garderoby w tym wesołym kolorze, byli zwolnieni z odpowiedzi ustnej.    

kuba krukowskiW dniu dzisiejszym (24 listopada) zostały przekazane  nakrętki ze Szkoły Podstawowej w Szumowie,Przedszkola oraz Gminy Szumowo na rzecz Jakuba Krukowskiego. Przypominamy, że  Jakub choruje na mikrocefalię wrodzoną. Jest to ciężka choroba charakteryzująca się zmniejszeniem czaszki, a co za tym idzie mózgu. 

Komunikat o braku przydatnoci w Pchratka Polska

Zawiadomienie
Uprzejmie zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku (środa) o godzinie 9:00
w budynku Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Szumowie
 
                                                                                                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy Szumowo
                                                                                                                                                                                                                                             Elżbieta Szymańska

Informacja dla Grantobiorców biorących udział w projekcie realizowanym w 2021 roku. Tytuł projektu pn: „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo”

Mając na uwadze ryzyko podwójnego finansowania w ramach projektu WND -RPPD.05.01.00-20-0899/20-00 pn. „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo”, informujemy Grantobiorców w/w projektu:

93523

Podkategorie