Rada Gminy Szumowo

 • SZYMAŃSKA Elżbieta - Przewodniczący
 • PSKIET Andrzej - Wiceprzewodniczący
 • BAGIŃSKI Grzegorz - Radny
 • DĘBEK Andrzej - Radny
 • DZIERKA Zbigniew - Radny
 • JARZĄBEK Andrzej - Radny
 • KORNET Jarosław - Radny
 • KRAKÓWKA Jerzy - Radny
 • MIANOWSKA Katarzyna - Radny
 • MIECZKOWSKA Ewelina - Radny
 • OGONOWSKI Zenon Marian - Radny
 • SADOWSKA - SŁABA Marta - Radny
 • SKIBNIEWSKI Eugeniusz - Radny
 • TATKO Wiesław - Radny
 • WSZOŁKOWSKI Robert - Radny

 

Komisja Finansów

 • Dębek Andrzej – Przewodniczący
 • Kornet Jarosław – Z- ca Przewodniczącego
 • Jarząbek Andrzej – Członek
 • Bagiński Grzegorz - Członek
 • Pskiet Andrzej - Członek
 • Szymańska Elżbieta - Członek

 

Komisja Rewizyjna

 • Mieczkowska Ewelina – Przewodniczący
 • Mianowska Katarzyna – Z-ca Przewodniczącego
 • Ogonowski Marina Zenon - Członek
 • Sadowska Słaba Marta – Członek
 • Tatko Wiesław - Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy SZumowo

 • Krakówka Jerzy – Przewodniczący
 • Wszołkowski Robert – Z-ca Przewodniczącego
 • Skibniewski Eugeniusz – Członek
 • Zbigniew Dzierka - Członek

 

Wójt Gminy Szumowo

 • Jarosław Cukierman