Rada Gminy Szumowo

 • Mieczkowska Ewelina
 • Andryszczyk Joanna
 • Głębocki Jacek
 • Ogonowski Zenon Marian
 • Szymańska Elżbieta
 • Choromański Andrzej
 • Sadowska-Słaba Marta
 • Bączyk Kamil
 • Jarząbek Andrzej
 • Rudziński Marek
 • Polak Krzysztof
 • Krakówka Ewa
 • Chojnowski Kamil
 • Truchel Adam
 • Tatko Wiesław Franciszek

 

Komisja Finansów

 • Andryszczyk Joanna  – Przewodniczący
 • Krakówka Ewa – Z- ca Przewodniczącego
 • Jarząbek Andrzej  – Członek
 • Ogonowski Zenon Marian  - Członek
 • Mieczkowska Ewelina  - Członek
 • Tatko Wiesław Franciszek  - Członek

 

Komisja Rewizyjna

 • Głębocki Jacek – Przewodniczący

Chojnowski Kamil  – Z-ca Przewodniczącego

 • Krakówka Ewa - Członek
 • Choromański Andrzej – Członek
 • Truchel Adam  - Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szumowo

 • Sadowska-Słaba Marta  – Przewodniczący
 • Polak Krzysztof  – Z-ca Przewodniczącego
 • Rudziński Marek – Członek
 • Bączyk Kamil - Członek

 

Wójt Gminy Szumowo

 • Andrzej Pskiet

Z-ca Wójta Gminy Szumowo

 • Magdalena Michalska