Gminna Spółka Wodna Szumowo

Siedziba: Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo

NIP: 723-138-49-84

REGON: 001109176

Telefon: 698 612 068

 

Zarząd:

  • Staniec Krzysatof - Przewodniczący
  • Walerzak Mariusz - Z-ca Przewodniczącego
  • Bączyk Kamil - członek
  • Godlewski Bogdan - członek
  • Kalinowski Bogdan - członek
  • Starszyk Roman - członek
  • Rybakiewicz Zdzisław - członek

 

PRZETARGI

TABLICA INFORMACYJNA